Post scriptum

Rozsáhlá kniha Post scriptum dokumentuje uměleckou tvorbu Jiřího Sozanského, zahrnující kresby, grafiku, oleje, plastiky a koláže od sedmdesátých let minulého století až po nejnovější práce. Rozsáhlá textová část obsahuje vzpomínky autora na dětství a dospívání v období totality, jeho občanské postoje a umělecký vývoj, setkání s osobnostmi, které ho ovlivnily až po současnost. Významný je textový a výtvarný obraz matky, který nenaplňuje běžná očekávání;  jde více o záznamy profesního života v dobách nepříznivých, či méně nepříznivých, který začal před vytouženým a vybojovaným vstupem na AVU. Matka v knížce není záchrana, idylická síla, sentimentální vzpomínka. Je to existující fakt života, nejde jej odmítnout, ani překročit, ani idealizovat. Přesto je kniha poctou matce.

Knihu výtvarníka Jiřího Sozanského Post scriptum vydal spolek Symposion. Na vydání spolupracovalo také Muzeum paměti XX. století. Prezentována byla v rámci Dne otevřených dveří v Domě pážat 19. června 2021 od 16. hodin. Jiří Sozanský současně v Domě pážat při této příležitosti vystavil cyklus deseti obrazů inspirovaný životními osudy Franze Kafky a jeho sester, které se staly obětí holokaustu.