Muzeum paměti XX. století a socha maršála Koněva

Poslanec a bývalý ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg se v textu nazvaném Důstojné místo pro Koněva zveřejněném 26. ledna 2021 v deníku Právo vyjádřil ke kauze, která před rokem na jaře rezonovala nejen v českém politickém prostředí.
Dovolím si jeho pohled doplnit zejména o fakta, která v jeho článku chybí. V dubnu 2020 uzavřela městská část Praha 6 a Muzeum paměti XX. století smlouvu o výpůjčce sochy maršála Koněva. Vedení městské části Praha 6 tímto krokem podpořilo muzejní a paměťovou instituci, která vznikla o několik měsíců dříve na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Socha našla provizorní útočiště v depozitáři, kde je o ní v náležité kvalitě postaráno. Muzeum paměti XX. století nyní připravuje výstavní projekt, který by tento artefakt
představil v širším historickém kontextu. Realizován bude patrně příští rok v dočasném sídle muzea, tedy v Domě pážat na Hradčanech. O spolupráci na jeho podobě muzeum jedná s vedením MČ Praha 6. Z dlouhodobého hlediska počítáme s umístěním sochy maršála Koněva také ve stálém sídle muzea, které má být situováno v areálu Strahovského stadionu.
Cílem připravované výstavy je také ukázat různé pohledy na osobnost maršála Koněva, jeho roli v různých historických událostech a budování jeho propagandistického kultu v poválečném Československu. Rádi bychom vytvořili věcný rámec pro veřejnou debatu o těchto otázkách. Již v roce 2020, tedy v době, která neumožňovala pořádání hromadných veřejných akcí, jsme alespoň on-line uskutečnili celkem čtyři debaty, které představovaly jak osobnost maršála I. S. Koněva, tak propagandistické využívání jeho osobnosti komunistickým režimem. Všechny jsou dostupné na webových stránkách muzea.
V souvislosti s vyrovnáváním se s totalitními režimy 20. století, které působily na území dnešní České republiky, si také přeji, aby se emoce kolem Koněvovy sochy zklidnily a Muzeum paměti XX. století dostalo příležitost tento artefakt prezentovat na své výstavě.

PhDr. Jan Kalous, Ph.D., ředitel Muzea paměti XX. století, kalous@muzeum20stoleti.cz

Socha maršála Koněva, 31. srpen 2019 (foto: Petr Blažek