PhDr. Jan Kalous, Ph.D. (*1972)

badatelské zaměření

 • České a československé dějiny po roce 1945
 • Historie represivního aparátu komunistického Československa (Státní bezpečnost)
 • Komunistická strana Československa
 • Politické procesy v Československu a ve střední Evropě
 • Události let 1968–1969

kontakt

 • Adresa pracoviště: Muzeum paměti XX. století, Opletalova ulice 22, Praha 1, 110 00
 • Telefon: +420 737 732 402
 • e-mail: kalous@muzeum20stoleti.cz

profesní curriculum

 • 1991–1998 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor historie – politologie (specializace dějiny východní a jihovýchodní Evropy)
 • únor 1999 – leden 2007 – zaměstnanec Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
 • září 2000 – leden 2007 vedoucí oddělení dokumentace ÚDV
 • 2002 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – obhájena rigorózní práce
 • 2003–2006 – výuka na Fakultě humanitních studií Univerzity Pardubice
 • 2003–dosud – výuka na Academia Rerum Civilium – Vysoké škole politických a společenských věd Kolín
 • únor – květen 2007 – zaměstnanec Archivu bezpečnostních složek MV ČR
 • červen 2007 – únor 2009 – vedoucí Centra pro studium lidských práv a radikalismu ARC – Vysoké školy politických a společenských věd Kolín
 • 2008–2020 – zaměstnanec Ústavu pro studium totalitních režimů
 • 2008–2009 – vedoucí oddělení zkoumání komunistické totalitní moci
 • 2009 – Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – obhájena disertační práce
 • 2010 – ředitel odboru zkoumání totalitních režimů
 • 2010–2012 – 1. náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů
 • 2012–2014 – ředitel Odboru zkoumání totalitních režimů
 • 2020 – doposud – zaměstnanec Muzea paměti XX. století
 • 2020 – vedoucí oddělení historického vzdělávání
 • 2020 – doposud – ředitel Muzea paměti XX. století 

členství v redakčních radách

 • 2004 – dosud – člen redakční rady časopisu Historie a vojenství
 • 2009–2012 – člen redakční rady časopisu Historická sociologie
 • 2009–2010, 2012–2020 – člen redakční rady časopisu Securitas Imperii
 • 2010, 2012–2016 – člen redakční rady revue Paměť a dějiny
 • 2011 – dosud – člen redakční rady Sborníku ABS
 • 2014 – dosud – člen redakční rady časopisu Pamäť národa

osobní bibliografie

monografie

 • KALOUS, Jan: Instruktážní skupina StB v lednu a únoru 1950 – zákulisí případu Číhošť. Sešit ÚDV č. 4 (133 s.). ÚDV, Praha 2001.
 • KALOUS, Jan: Číhošťský případ. Nezávislé centrum pro studium politiky, Kolín 2008.
 • KALOUS, Jan: Štěpán Plaček. Život zpravodajského fanatika ve službách KSČ. ÚSTR, Praha 2010.
 • BÁRTA, Milan – BŘEČKA, Jan – KALOUS, Jan: Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení. ÚSTR, Praha 2012.

editor – kolektivní monografie

 • KALOUS, Jan – KOCIAN, Jiří (eds.): Český a slovenský komunismus (1921-2011). ÚSTR – ÚSD AV ČR, Praha 2012.
 • KALOUS, Jan – KOLÁŘ, František (eds.): Sport v komunistickém Československu 1945–1989. ÚSTR – Český olympijský výbor, Praha 2015.

slovníky

 • BÁRTA, Milan – BAŠTA, Jiří – CAJTHAML, Petr – CVRČEK, Lukáš – DVOŘÁČEK, Petr – KALOUS, Jan – MICHL, Jan – ROKOSKÝ, Jaroslav – SIVOŠ, Jerguš – SOMMER, Vítězslav – TOMEK, Prokop – ZEMAN, Petr – ŽÁČEK, Pavel: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989. Ministři a jejich náměstci. ÚSTR, Praha 2009.

učební texty

 • KALOUS, Jan – SRB, Vladimír: Vybrané kapitoly ze soudobých dějin I. 1918–1945. Nezávislé centrum pro studium politiky, Kolín 2006.

výuková DVD

 • Odborná spolupráce na výukovém DVD Historie 1950: Příběh jednoho zázraku

stati, články a studie do sborníků

 • KALOUS, Jan: Represe důstojnického sboru čs. armády po roce 1945, In: Sborník příspěvků konference Výchova k evropskému demokratickému občanství. Praha 1998, s. 144–153.
 • KALOUS, Jan: Případ Bohumila Sixty, popraveného v únoru 1952, In: Securitas Imperii, č. 7. ÚDV, Praha 2001, s. 170–191
 • Kalous, Jan: Generál Jan Šejna – objekt zájmu vojenské kontrarozvědky. In: Securitas Imperii, č. 8, ÚDV, Praha 2001, s. 95–147
 • KALOUS, Jan: Mašínové, In: BABKA, Lukáš – VEBER, Václav: Za svobodu a demokracii III. M&V, Hradec Králové 2002, s. 90–116.
 • KALOUS, Jan – Bret, Pavel: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, jeho činnost a výsledky. In BABKA, Lukáš – VEBER, Václav: Za svobodu a demokracii III. M&V, Hradec Králové 2002, s. 257–263.
 • KALOUS, Jan: Fašismus a komunismus v životě Anatola Vasiljeviče B. In Transformace české a slovenské společnosti na prahu nového milénia a její úloha v současném globálním světě. Plzeň 2002, s. 100–105.
 • KALOUS, Jan: Boj československých legií u Bachmače, In VEBER, Václav: Československé legie v Rusku. Slovanská knihovna, Praha 2003, s. 58–71.
 • KALOUS, Jan: Jičínský incident v září 1968, In: Sborník Vojenské akademie v Brně. VA, Brno 2004, s. 187–193.
 • KALOUS, Jan – BABKA, Lukáš: Armádní generál Karel Kutlvašr (1895–1961), In: Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech. Díl III. Sešit ÚDV, č. 10, ÚDV, Praha 2004, s. 15–18.
 • KALOUS, Jan: Potrestání komunistických oligarchů, udržujících v zemi totalitu. In Sborník referátů z konference Ideje, na nichž stojí Česká republika. Praha 2004, s. 69-71
 • KALOUS, Jan: Jan Masaryk (1886–1948). In Jan Masaryk – úvahy o jeho smrti. ÚDV, Praha 2005, s. 9–18.
 • KALOUS, Jan – Pravda, Ilja: Shrnutí výsledků vyšetřování smrti ministra Jana Masaryka, In: Jan Masaryk – úvahy o jeho smrti. ÚDV, Praha 2005, s. 357–376.
 • KALOUS, Jan: Generál Klecanda – vlastenec, voják, diplomat, In: Sborník Securitas Imperii, č. 12, ÚDV, Praha 2005, s. 29–39.
 • KALOUS, Jan: „Nepřátelé“ ve Státní bezpečnosti. Procesy s příslušníky StB, In: PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan (eds.): Politické procesy v Československu po roce 1945 a „případ Slánský“. Prius, Brno 2005, s. 282–290.
 • KALOUS, Jan: Číhošťský zázrak, In: Záhady českých dějin. Reader´s Digest Výběr, Praha 2005, s. 542–547.
 • KALOUS, Jan: Zamyšlení nad komunistickou stranou. Societas – Časopis pro politické a společenské vědy. ARC – VŠPSV Kolín, ročník 2 (2005), č. 2, on-line: www.vspsv.cz
 • KALOUS, Jan: Jičínský incident – září 1968, In: Securitas Imperii, č. 13, ÚDV, Praha 2006, s. 85–92
 • KALOUS, Jan: Šetření sebevraždy Milana Reimana, In: Securitas Imperii, č. 13, ÚDV, Praha 2006, s. 108–112.
 • KALOUS, Jan – POVOLNÝ, Daniel: Plukovník SNB Jan Bokr, In: Securitas Imperii, č. 13, ÚDV, Praha 2006, s. 116–121.
 • KALOUS, Jan: Případ „Vlastizrada“, In: Securitas Imperii, č. 13, ÚDV, Praha 2006, s. 197–200.
 • KALOUS, Jan: Akce „Blaník“. Násilí komunistického režimu, In Sborník referátů z konference Hrozba komunismu? Praha 2006, s. 25–27.
 • KALOUS, Jan: Reakce československého obyvatelstva na polskou účast v intervenci 1968, In: BLAŽEK, Petr – KAMIŃSKI, Łukasz – VÉVODA, Rudolf (eds.): Polsko a Československo v roce 1968. ÚSD – Dokořán, Praha 2006, s. 172–201.
 • KALOUS, Jan: Štěpán Plaček, In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra ČR, č. 4 (2006), OABS, Praha 2006, s. 107–148.
 • KALOUS, Jan: Trestní postih pachatelů trestných činů souvisejících s omezováním lidských práv a svobod v komunistickém Československu – příklady, In: Lidská práva a svobody v demokratické společnosti. ARC Kolín, 2006, s. 77–84.
 • KALOUS, Jan: Případ Černobyl, In: Securitas Imperii, č. 14, ÚDV, Praha 2007, s. 433–439.
 • KALOUS, Jan: Zaměstnanci ÚMPE – zaměstnanci Ministerstva vnitra (Plaček, Černý, Šnejdárek), In: DRULÁK, Petr – KRATOCHVÍL, Petr a kol.: 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů: od ÚMPE k ÚMV. Ústav mezinárodních vztahů, Praha 2007, s. 73–116.
 • KALOUS, Jan: Byl rozpad Československa historicky nevyhnutelný?, In: HIRTLOVÁ, Petra – SRB, Vladimír: Integrace a dezintegrace. Sborník z konference. ARC, Kolín 2007, s. 17–24.
 • KALOUS, Jan: Štěpán Plaček, jeho vize čs. bezpečnosti a sovětští zpravodajci (1945-1948) – souvislosti a okolnosti příchodu sovětských poradců do Československa, In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945–1989. Sborník z mezinárodní konference. ÚPN, Bratislava 2008, s. 95–112. (v anglické mutaci sborníku, s. 100–118)
 • KALOUS, Jan: Krize uvnitř bezpečnostního aparátu na počátku 50. let. Kdo byl „zrádcem“ podle Štěpána Plačka?, In: Pamäť národa, r. 4 (2008), č. 2, ÚPN, Bratislava 2008, s. 50–60.
 • KALOUS, Jan: Paralela srpna 1968 a srpna 1969 – rozdílná historická a politická zkušenost. In: Odkaz Pražského jara pro současnost a budoucnost. VŠERS, České Budějovice 2008, s. 61–66.
 • KALOUS, Jan – KADLECOVÁ, Milada: Zu den Deportationen tschechoslowakischer Bűrger in die Sowjetunion nach 1945, In: ŽÁČEK, Pavel – FAUELENBACH, Bernd – MÄHLERT, Ulrich (Hg.): Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989. Studien zu kommunistischer Herrschaft und Repression. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2008, s. 19–27.
 • KALOUS, Jan: Die Kirchenpolitik der Kotech von 1945 bis 1950, In: ŽÁČEK, Pavel – FAUELENBACH, Bernd – MÄHLERT, Ulrich (Hg.): Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989. Studien zu kommunistischer Herrschaft und Repression. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2008, s. 45–52.
 • KALOUS, Jan: Der tschechoslowakische Sicherheitsapparat in den Jahren 1945 bis 1948, In: ŽÁČEK, Pavel – FAUELENBACH, Bernd – MÄHLERT, Ulrich (Hg.): Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989. Studien zu kommunistischer Herrschaft und Repression. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2008, s. 85–97.
 • KALOUS, Jan: Stalinův koncept národnostní otázky a politická migrace. In HIRTLOVÁ, Petra – LIĎÁK, Ján – SRB, Vladimír (eds.): Mezinárodní migrace v evropském kontextu. Sborník z mezinárodní konference. ARC, Kolín 2008, s. 108-124.
 • KALOUS, Jan: Československý emigrant Antonín Šnejdárek (1916–1982) – předmět zájmu čs. rozvědky, In: Československý exil 1938–1989 v zahraničních archivech. Sborník příspěvků z konference. Univerzita obrany, Brno 2008, s. 117–141.
 • KALOUS, Jan: Politické zpravodajství MV v únoru 1948, In: České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 2008, s. 293–301.
 • KALOUS, Jan: Několik poznámek o Židovské náboženské obci v Kolíně po roce 1945, In: ZUBÍKOVÁ, Klára (ed.): Židovská obec v Kolíně 1848–1953. Sborník studií. Nezávislé centrum pro studium politiky, Kolín 2008, s. 53–64.
 • KALOUS, Jan – DABROWSKI, Darek: Jičínské události roku 1968 na základě českých a polských dokumentů, In: Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro. ÚSTR, Praha 2009, s. 113–124.
 • KALOUS, Jan: Spolupráce KGB a StB při pronikání do ruské emigrantské organizace NTS, In: Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945-1989, II., ÚSTR, Praha 2009, s. 263–275.
 • KALOUS, Jan: Vzestupy a pády Leopolda Hofmana, In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, č. 6 (2008), ABS, Praha 2009, s. 263–275.
 • KALOUS, Jan: ČSSR – okupanti 4:3. Analýza jedné březnové noci, In: Paměť a dějiny, č. 2, 2009, s. 22–43.
 • KALOUS, Jan: K obsahu jedné přednášky. Jaroslav Jerman o Dvořáčkově případu, In: Paměť a dějiny, č. 4 (2009), s. 48–51.
 • KALOUS, Jan: Využívání agentů nacistických bezpečnostních složek při vytváření politického zpravodajství MV po 2. světové válce, In: PEJČOCH, Ivo – PLACHÝ, Jiří a kol.: Okupace, kolaborace, retribuce. MO ČR, Praha 2010, s. 199–209.
 • KALOUS, Jan: Reflexe případu bratří Mašínů v dobovém kontextu, In: Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. ÚSTR, Praha 2010, s. 145–155.
 • KALOUS, Jan: Státní bezpečnost a třetí odboj v letech 1948–1951, In: VEBER, Václav – BUREŠ, Jan a kol.: Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk – ÚSTR – Metropolitní univerzita, Praha 2010, s. 274–286.
 • KALOUS, Jan: Karel Černý – neznámý personální „architekt“ Státní bezpečnosti, In: Paměť a dějiny, č. 4 (2010), s. 70–79.
 • KALOUS, Jan: Nerozlučné přátelství. Návštěva maršála Tita v Československu a spolupráce bezpečnostních aparátů, In: Paměť a dějiny, č. 1 (2011), s. 3–14.
 • KALOUS, Jan: Objekt akce BUDHA – signatář Charty 77 Zdeněk Kvítek, In: Paměť a dějiny, č. 4 (2011), s. 84–88.
 • KALOUS, Jan: Akce PŘEKLADATEL – případ tajného spolupracovníka MALÍNSKÉHO. Jedna z forem spolupráce KGB a StB – pronikání do ruské emigrantské organizace NTS, In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, č. 9 (2011), ABS, Praha 2011, s. 95–124.
 • KALOUS, Jan: Generál Ludvík Krejčí – analýza akce GENERÁL, In: PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop a kol.: Od svobody k nesvobodě 1945–1956. MO ČR, Praha 2011, s. 129–137.
 • KALOUS, Jan: Únor a anti-únor Štěpána Plačka – osobitá reflexe únorových událostí 1948. In Únor 1948 v Československu: Nástup komunistické totality a proměny společnosti. ÚSD AV ČR, Praha 2011, s. 119–128.
 • KALOUS, Jan: Muž s krví na rukou. Několik poznámek k dvoudílným pamětem Karla Košťála, In: Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi. ÚSTR, Praha 2012, s. 195–204.
 • KALOUS, Jan: Komunisté před soudem. K některým aspektům politických procesů v Československu na počátku 50. let, In: Paměť a dějiny, č. 4 (2012), s. 3–8.
 • BÁRTA, Milan – KALOUS, Jan: Já ti dám komunistickou spravedlnost. Dokumenty k případu Josefa Pavla, In: Paměť a dějiny, č. 4 (2012), s. 51–65.
 • BLAŽEK, Petr – BÁRTA, Milan – KALOUS, Jan – SVOBODA, Libor – ŽÁČEK, Pavel: Tváře vyšetřovatelů Státní bezpečnosti, In: Paměť a dějiny, č. 4 (2012), s. 66–75.
 • KALOUS, Jan: Ve službách sovětských poradců. Tlumočníci Jan (Ivan) Achremenko a Petr Bechyně, In: Paměť a dějiny, č. 4 (2012), s. 76–83.
 • KALOUS, Jan: KSČ jako iniciátor a vykonavatel politických čistek a procesů, In: KALOUS, Jan – KOCIAN, Jiří (eds.): Český a slovenský komunismus (1921–2011). ÚSTR – ÚSD AV ČR, Praha 2012, s. 87–93.
 • KALOUS, Jan: CSSR – Occupiers 4:3. An Analysis of one march night, In: Behind the Iron Curtain. ÚSTR, Praha 2013, s. 19–33.
 • KALOUS, Jan: The Subjekt of Operation BUDHA – Charter 77 Signatory Zdeněk Kvítek, In: Behind the Iron Curtain. ÚSTR, Praha 2013, s. 134–137.
 • KALOUS, Jan: Poslední cesta ministra Kasky, In: Paměť a dějiny, č. 1 (2013), s. 25–35.
 • KALOUS, Jan: Proces proti tzv. slovenským buržoazním nacionalistům. Husák a Okáli před soudem, In: MICHÁLEK, Slavomír – LONDÁK, Miroslav a kol.: Gustáv Husák – moc politiky, politik moci. Veda, Bratislava 2013, s. 458–479.
 • KALOUS, Jan: Osvald Závodský – aktér i oběť politických procesů, In: Paměť a dějiny, č. 3 (2013), s. 85–95.
 • KALOUS, Jan: Víra a odpor proti kolektivizaci, In: ROKOSKÝ, Jaroslav – SVOBODA, Libor (eds.): Kolektivizace v Československu. ÚSTR, Praha 2013, s. 205–215.
 • KALOUS, Jan: Tradice a kontinuita druhého (protinacistického) a třetího (protikomunistického) odboje, In: ŽÁČEK, Pavel a kol.: Vyjádření úcty a vděčnosti. Sborník o protikomunistickém odboji. Ministerstvo obrany ČR – VHÚ Praha, Praha 2013, s. 105–113.
 • KALOUS, Jan: Rok 1953 v životě ministerstva národní bezpečnosti a ministerstva vnitra, In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha 2014, s. 19–26.
 • KALOUS, Jan: Budování nového bezpečnostního aparátu v letech 1945–1948, In: SOKOLOVIČ, Peter a kol.: Roky prelomu. Slovensko v rokoch 1945–1948. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava 2015, s. 328–345.
 • KALOUS, Jan: Jablko, které nepadlo daleko od stromu. Příslušník Státní bezpečnosti major JUDr. Antonín Prchal mladší, In: Paměť a dějiny, č. 1 (2015), s. 73–77.
 • KALOUS, Jan: Ludvík Hlavačka a Jindřich Kotal. Typičtí reprezentanti vedení Ministerstva vnitra 1954–1962, In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Československo v letech 1954–1962. ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha 2015, s. 482–490.
 • KALOUS, Jan: Věčný rebel Jaroslav Holík, In: Paměť a dějiny, č. 2 (2015), s. 121.
 • KALOUS, Jan: Proti všem. Operativní odbory pro boj s vnitřním nepřítelem na II. správě SNB v listopadu 1989, In: Paměť a dějiny, č. 4/2015, s. 66–73.
 • KALOUS, Jan: Spis agenta. Zamyšlení nad částí zachované agenturně operativní agendy bývalé StB. In Paměť a dějiny, č. 4 (2015), s. 105–108.
 • KALOUS, Jan: Využití svazkové (spisové) agendy Státní bezpečnosti při naplňování zákona č. 262/2011 Sb., In: ŽÁČEK, Pavel a kol.: Vyjádření úcty a vděčnosti. 2. sborník o protikomunistickém odboji. Ministerstvo obrany ČR – VHÚ Praha, Praha 2015, s. 16–34.
 • KALOUS, Jan: Akce „ATAMAN“. Jedna z forem spolupráce Státní bezpečnosti a KGB – pronikání do ruské emigrantské organizace NTS, In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, č. 13 (2015). ABS, Praha 2015, s. 153–196.
 • KALOUS, Jan: Hokej jako politikum. Komunistický režim a hokej 1948–1989. In: KALOUS, Jan – KOLÁŘ, František: Sport v komunistickém Československu 1945–1989. ÚSTR – Český olympijský výbor, Praha 2015, s. 76–105.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.