Petr Blažek zvolen ředitelem Muzea paměti XX. století, z. ú.

Dne 20. března 2024 byl správní radou Muzea paměti XX. století, z. ú., ve  výběrovém řízení zvolen PhDr. Petr Blažek, Ph.D.  do funkce ředitele muzea.  Historik Petr Blažek se podílel na založení Muzea paměti XX. století, z. ú., od 19. září 2019 do 28. února 2022 byl členem jeho správní rady, poté působil jako vedoucí historického oddělení muzea a od 1. prosince 2023 byl dočasným ředitelem muzea.

Koncepce rozvoje Muzea paměti XX. století (předložená PhDr. Petrem Blažkem, Ph.D. při výběrovém řízení na ředitele Muzea paměti XX. století) je k dispozici zde.