Záznam konference Rudolf Slánský a spol. – justice a politické procesy (22. 11. 2022)

Neomluvitelné selhání všech justičních profesí a konkrétní pojmenování cest, jak mu zabránit do budoucna. To byl hlavní leitmotiv Konference Rudolf Slánský a spol. – justice a politické procesy, která se konala 22. listopadu 2022 ve velké porotní síni Vrchního soudu v Praze. Na místě, kde byla v politickém procesu odsouzena k trestu smrti i Milada Horáková, se sešli představitelé všech justičních profesí, historici, ale i politici, aby společně varovali před jakýmkoli dalším selháním justice, či práva obecně. Konferenci připravili Česká advokátní komora, Muzeum paměti XX. století, Vrchní soud a Vrchní státní zastupitelství.

I. část, úvodní proslovy

JUDr. Vladimír Jirousek – expředseda ČAK
JUDr. Petr Toman, LL.M. – místopředseda představenstva ČAK
JUDr. Robert Němec, LL.M. – předseda ČAK
JUDr. Viliam Karas, PhD. – ministr spravedlnosti SR
JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. – ministr spravedlnosti ČR
JUDr. Martin Puchalla, PhD. – prezident SAK
JUDr. Luboš Dörfl, Ph.D. – předseda Vrchního soudu v Praze
JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. – vrchní státní zástupkyně

II. část, odborné příspěvky – dopoledne

PhDr. Jan Kalous, Ph.D. (ředitel Muzea paměti XX. století): Politické procesy v Československu
JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (advokát, bývalý ústavní soudce, děkan Fakulty Právnické Západočeské univerzity v Plzni): Justice v politických procesech
PhDr. Petr Blažek, Ph.D. (vedoucí oddělení historického vzdělávání Muzea paměti XX. století): Obhájci v politických procesech se zaměřením na JUDr. V. Bartoše, obhájce R. Slánského a dalších

III. část, odborné příspěvky – odpoledne

Aleš Kýr (vedoucí Kabinetu dokumentu a historie Vězeňské služby ČR): Život politických vězňů mezi rozsudkem a výkonem trestu smrti
JUDr. Tomáš Sokol (advokát, člen představenstva ČAK, prezident Unie obhájců ČR): Politické procesy jako obraz doby a úloha obhájce v nich
Mgr. Lukáš Trojan (advokát, člen představenstva ČAK): Postavení a role obhájce v politických procesech z perspektivy dneška
JUDr. Peter Kerecman (významný advokátní historik): Odsouzení JUDr. Vlado Clementise ve Slánského procesu a navazující proces s tzv. slovenskými buržoazními nacionalisty
Eva Tomanová (dokumentaristka) a JUDr. Václav Vlk (advokát, předseda Českého helsinského výboru): Roky 2013 až 2021 – dokončení procesu před Městským soudem v Praze synem nepřítele státu