prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. (*1971)

Václav Horčička

badatelské zaměření

 • dějiny mezinárodních vztahů
 • dějiny elit ve 20. století

kontakt

profesní curriculum

vzdělání

 • disertační práce na téma Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku v letech 1917-1918“ – Ph.D. (2002 PhDr.)
 • 1997–2001 doktorské studium v oboru obecných a světových dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 1990 – 1996 magisterský pětiletý studijní obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, zeměpis-dějepis, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
 • 1985–1989  Střední ekonomická škola, Praha 10, specializace zahraniční obchod

funkční zařazení:

 •  2020 – nyní zástupce ředitele Ústavu světových dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
 • 2017 – 2020 ředitel Ústavu světových dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • od r. 2014 profesor na Ústavu světových dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • od r. 2014 profesor na Univerzitě Jana Ámose Komenského Praha s. r. o. (50 %)
 • 2007–2014 docent na Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • 2001–2007 Odborný asistent na Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • 2000–2001 asistent na Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

bibliografie (výběr) 

 • HORČIČKA, Václav. Die Verfolgung des böhmischen Adels durch die Nationalsozialisten. Der Fall der Schwarzenberger Primogenitur. Historisches Jahrbuch, 2019, vol. 139, p.463-497. ISSN 0018-2621
 • HORČIČKA, Václav. The United States and Austria Hungary at the Beginning of the First World War. Diplomacy and Statecraft, Volume 30/2019, No. 4, pp. 1-23, ISSN 0959-2296
 • HORČIČKA, Václav — MARXER, Roland. Liechtenstein und die tschechoslowakischen Konfiskationen von 1945. Vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart, Vaduz: Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein 2013. 249 p. (Horčička s. 9-139), ISBN 978-3-906393-71-1
 • HORČIČKA, Václav. Alien Enemy Civilians in the War. Austrian, Hungarian, and American Citizens Living in Alien Territories from 1917 to 1918. Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 2018, vol. 126, no. 2, s. 302-316. ISSN: 0073-8484
 • HORČIČKA, Václav. Die Schweiz und das Problem der Enteignung der Schwarzenberger Primogenitur in der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg. Schweizerische Zeitschrift für Geschichte/Revue Suisse d´Histoire, 2016, vol. 66, no. 1, p. 117-135. ISSN: 0036-7834
 • HORČIČKA, Václav. The Bilateral Relationship between Austria-Hungary and the United States from April to December 1917. Austrian History Yearbook, 2015, vol. 46, p. 261-295. ISSN: 0067-2378.
 • HORČIČKA, Václav — ŽUPANIČ, Jan. Kollaboration oder Neutralität: Die Familie Liechtenstein in den tschechischen Ländern während des Zweiten Weltkriegs. Historisches Jahrbuch, 2014, vol. 134, p. 372-418. ISSN: 0018-2621.