Setkání se zástupci litevského parlamentu

Foto: Velvyslanectví Litevské republiky v Praze

Dne 8. dubna 2022 se na Velvyslanectví Litevské republiky v Praze uskutečnilo setkání zástupců litevského parlamentu se zástupci českých a mezinárodních paměťových institucí se sídlem v Praze. Litevskou delegaci zastupovala předsedkyně zahraničního výboru litevského parlamentu Laima Liucija Andrikienė, velvyslanec Litevské republiky J. E. Mgr. Laimonas Talat-Kelpšu, členové zahraničního výboru litevského parlamentu Audronius Ažubalis, Marius Matijošaitis, ředitel kanceláře zahraničního výboru litevského parlamentu Evaldas Zelenka a Kristina Baubinaité z litevského velvyslanectví v Praze.

Z českých institucí se setkání zúčastnili ředitel Muzea paměti XX. století v Praze Jan Kalous, zvolený ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislav Kudrna a výkonný ředitel Platformy evropské paměti a svědomí Peter Rendek.

Setkání bylo zaměřeno na oblast historické politiky se zvláštním důrazem na vyrovnávání se s komunistickou minulostí. Diskutovalo se o výměně zkušeností, institucionálním rozvoji a spolupráci na mezinárodním poli. Předsedkyně výboru Laima Liucija Andrikienė informovala, že v případě Litvy dochází k výraznému nárůstu finanční podpory paměťových institucí. Na pozadí současného válečného konfliktu na Ukrajině považují tuto oblast za velmi důležitou. Ředitel Muzea paměti XX. století Jan Kalous představil strukturu, současnou a plánovanou činnost muzea a střednědobou vizi s tím, že do dvou let by měly být v Domě pážat otevřeny výstavní prostory.