Spolupořádáme seminář Ďáblice a další tajná pohřebiště (23. 6. 2022)

Více než třicet let po pádu komunistického režimu stále na území České republiky existují místa masových hrobů, kde se nacházejí tajně uložené ostatky obětí a odpůrců totalitních režimů 20. století. Jedním z nejznámějších je pohřebiště v Ďáblicích. Seminář má za cíl otevřít diskusi o podobě těchto významných míst paměti a o způsobu jejich důstojného připomínání. Seminář se koná v rámci badatelského projektu ÚSTR Tajné pohřebiště protivníků a obětí nacistického a komunistického režimu v Ďáblicích — dějiny, paměť a současnost. Navazuje také na projekt Jména mrtvým. Organizátory jsou Muzeum paměti XX. století, Ústav pro studium totalitních režimů, Sdružení bývalých politických vězňů a Kabinet dokumentace a historie Vězeňské služby České republiky.

Tisková zpráva k akci zde:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/budova_nove_radnice_bude_hostit_seminar.html

 

Termín: 23. 6. 2022 od 13:00–18:00 hodin
Místo: Velký zastupitelský sál MHMP, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Program:
13:00 hod. Úvodní slova

JUDr. Hana Kordová Marvanová (předsedkyně správní rady Muzea paměti XX. století a radní hl. m. Prahy) / PhDr. Jan Kalous, Ph.D. (ředitel Muzea paměti XX. století) / PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. (ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů)

13:15 hod. Projekce filmu Těla nevydávat (režie: Martin Vadas, ČT, 2011, 26 min.)
uvede: Martin Vadas

14:05 hod. Diskusní panel 1: Dějiny tajného pohřebiště protivníků a obětí nacistického a komunistického režimu v Ďáblicích a na dalších místech
účastníci panelu: PhDr. Alena Šimánková (Národní archiv), PhDr. Aleš Kýr (Kabinet dokumentace a historie Vězeňské služby České republiky), Ing. Jiří Línek (Sdružení bývalých politických vězňů ČR), Mgr. Petra Vinařová (odbor zdravotnictví hl. m. Prahy)
moderátor: PhDr. Jan Kalous, Ph.D.

16:05 hod. Diskusní panel 2: Možnosti exhumace ostatků protivníků a obětí nacistického a komunistického režimu v Ďáblicích obětí
účastníci panelu: RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D. (Forenzní DNA servis), PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. (historik a poslanec PČR), Miroslav Kasáček (Sdružení Paměť) a Luděk Navara (Sdružení Paměť)
moderátor: PhDr. Petr Blažek, Ph.D.

Akce je realizována s finanční podporou hl. m. Prahy.
Seminář se koná pod záštitou radní hl. m. Prahy JUDr. Hany Kordové Marvanové.
Program semináře (pdf.)
Z kapacitních důvodů prosíme o registraci.