Radek Schovánek (*1964)

badatelské zaměření

 • dějiny bezpečnostních složek a zpravodajské techniky v období komunistického režimu v Československu
 • dějiny protikomunistické opozice a exilu 

kontakt

 • Muzeum paměti XX. století, Opletalova 929/22, 110 00 Praha 1
 • tel. +420 603 860 454
 • e-mail: radek.schovanek@mpxx.cz

dosažené vzdělání

 • 19791983 Střední průmyslová škola elektrotechnická v Jičíně

profesní curriculum

 • 19931994 Úřad pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB
 • 1995–1999 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Služby kriminální Policie ČR
 • 1999–2004 Československé dokumentační středisko
 • 2005–2007 Ústav paměti národa (Slovensko)  
 • 2007–2008 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 • 2007–2008 Odbor archiv bezpečnostních složek MV ČR
 •  2008–2014 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2014–2020 Odbor pro válečné veterány MO ČR
 • od 2021 Muzeum paměti XX. století 

bibliografie

monografie

 • BLAŽEK, Petr – SCHOVÁNEK, Radek: Prvních 100 dnů Charty 77: průvodce historickými událostmi. Academia, Praha 2018, 451 s.
 • SCHOVÁNEK, Radek: Svazek Dialog: StB versus Pavel Kohout: dokumenty StB z operativních svazků Dialog a Kopa. Praha 2006, 395 s.

edice dokumentů

 • BLAŽEK, Petr – SCHOVÁNEK, Radek (eds.): Přikládáme sekeru ke kořenům lži. Rozhlasové projevy programového ředitele Rádia Svobodná Evropa v Mnichově 1951–1952 Pavla Tigrida. Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, Praha 2015, 238 s.

studie v odborných periodikách a sbornících

 • SCHOVÁNEK, Radek: Aktivní opatření komunistické rozvědky proti exilu, In: BLAŽEK, Petr (ed.): Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968–1989. FF UK, Praha 2005, s. 158–179.
 • BLAŽEK, Petr – SCHOVÁNEK, Radek: „Let us hope that all this will benefit the society.“ Jan Patočka – a philosopher opposing evil. The Heart of Europe, 2005, roč. 12, č. 6, s. 26–29.
 • SCHOVÁNEK, Radek: Kádry rozhodují vše, In: ČELOVSKÝ, Bořivoj: Oči a uši strany. Sedm pohledů do života StB. Tilia, Šenov u Ostravy 2005, s. 29–38.
 • SCHOVÁNEK, Radek: Organizační vývoj technických složek MV 1964–1989 II., In: Securitas Imperii: sborník k problematice bezpečnostních služeb, sv. 2, Themis, Praha 1994, s. 46–71. 
 • SCHOVÁNEK, Radek: Vývoj technických složek MV 1948-1963. (I.), In: Securitas Imperii: sborník k problematice bezpečnostních služeb, sv. 1, Themis, Praha 1994, s. 18–31.