PhDr. Pavel Kugler, Ph.D. (*1980)

Pavel Kugler foto

badatelské zaměření

  • nejnovější české dějiny

profesní curriculum

  • Ministerstvo obrany České republiky, vedoucí oddělení vydávání osvědčení a správních agend, od 1. 1. 2017 zástupce ředitele Odboru pro válečné veterány, od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 a 1. 4. 2021 – dosud: pověřen řízením Odboru pro válečné veterány
  • únor 2011 – červen 2013 Archiv bezpečnostních složek, vedoucí oddělení, 1. zástupce ředitelky Archivu bezpečnostních složek
  • 2008-2011 Archiv bezpečnostních složek, archivář
  • 2005– 2013 studium Filozofické fakulty UK v Praze, obor historie, Ph.D.

publikační činnost

Studie a články se zaměřením na dějiny střední Evropy v letech 1945–1989