JUDr. Hana Kordová Marvanová (*1962)

profesní zaměření advokátka ústavní právo bytová problematika justice a spravedlnost vyrovnání se s komunistickou minulostí  kontakt e-mail: hana.marvanova@praha.eu a hanamarvanova@gmail.com  profesní curriculum do r. 1989 –…