Diskuse o připravované expozici v Domě pážat

Dne 19. června 2021 uspořádalo Muzeum paměti XX. století Den otevřených dveří v Domě pážat, který se po úpravách stane jeho sídlem. V jeho rámci představili předsedkyně správní rady muzea Hana Kordová Marvanová, ředitel muzea Jan Kalous, člen správní rady muzea Petr Blažek, architekt Tomáš Hradečný a historik Petr Hlaváček plánované úpravy Domu pážat a návrh připravované expozice. Pro všechny zájemce je níže dostupný záznam této veřejné debaty.