Sbírkový předmět měsíce dubna 2024

Průkaz člena Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti

V 80. letech minulého století byla Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti (PS-VB) již několik desetiletí etablovanou organisací, která sdružovala – jak již název napovídá – civilní spolupracovníky Veřejné bezpečnosti. Do řad PS-VB byli přijímáni občané, kteří byli „oddáni socialistickému společenskému a státnímu zřízení a požívají všeobecné vážnosti a důvěry“.

Pomocníci vykonávali službu beze zbraně a vždy v civilním oděvu, viditelně označeni rukávovou páskou a vybaveni legitimací. Jejich úkoly byly především pořádkového rázu (například zamezení protizákonného jednání, zastavování a kontrola vozidel, legitimace osob), ale i rázu zpravodajského (sbírání informací pro kontrarozvědku, pohyb diplomatických vozidel).

Sbírkový průkaz patřil členu PS-VB Václavu V. a byl vydán v roce 1987.

Kořeny PS-VB sahaly do počátku 50. let a byla zrušena v roce 1990.