Pozvánka na debatu: Staroměstské náměstí – místo symbolů, rituálů i paměti (20. 4. 2023)

Ve čtvrtek 20. dubna jste od 19:30 srdečně zváni do Knihovny Václava Havla na debatu, jejímž tématem budou proměny a historické stopy v prostoru nejstarobylejšího pražského prostranství.

Ve 20. století se konala řada architektonických soutěží, jejichž cílem byla úprava tohoto prostoru. Staroměstské náměstí se ale v tomto období proměňovalo také v důsledku kulturních a náboženských konfliktů. Symbolické reprezentace se projevily několika různými pomníky a pamětními deskami, které zde byly v tomto období odhaleny. Tématem debaty budou mimo jiné i spory o jejich postavení či znovuobnovení. Hosty debaty budou historik architektury Zdeněk Lukeš, historik Petr Koura a kunsthistorik Jan Royt, moderovat debatu bude Petr Blažek.

Debata tematicky souvisí s přípravou stálé expozice v Domě pážat, v jejímž rámci se počítá s jednou místností věnovanou dějinám Staroměstského náměstí. Hlavními otázkami zde budou na jedné straně spory a snahy o prosazení politické a kulturní dominance (Husův pomník, stržení a znovuobnovení Mariánského sloupu, hrob neznámého vojína, nacistický pomník vítězství, velitelství Bartoš, zničení části historické budovy Staroměstské radnice v květnu 1945) a na straně druhé ritualizované politické události (manifestace, přehlídky, přísahy a demonstrace). Staroměstské náměstí je spjato s pestrou řadou historických osobností, kterým bude též věnována patřičná pozornost. Jedná se mimo jiné o Franze Kafku (1883–1924), Františka „Frantu“ Sauera (1882–1947), Berthu von Suttner (1843–1914), Karla Farského (1880–1927), Františku Plamínkovou (1875–1942), Emanuela Moravce (1893–1945), Karla Kutlvašra (1895–1961), Josefa Smrkovského (1911–1974), Rudolfa Toussainta (1891–1968), Klementa Gottwalda (1896–1953), Vladimíra Clementise (1902–1952), Jiřího Reinsberga (1918–2004) či Allena Ginsberga (1926–1997).