1984: George Orwell a Československo | 1984: George Orwell and Czechoslovakia

Anotace publikace

Hlavními tématy této publikace jsou československé reflexe tvorby britského spisovatele George Orwella, zejména proslulých románů 1984 a Farma zvířat. Společně s romány My Jevgenije Zamjatina a Konec civilizace Aldouse Huxleyho se jedná o klasická díla dystopické literatury. Autoři této knihy se zabývají nejen exilovými a samizdatovými vydáními zmíněných Orwellových románů, jejich vznikem a šířením v nesvobodné společnosti, ale také uměleckými díly ovlivněnými Orwellovou tvorbou. Pozornost rovněž věnují podobám orwellovského roku 1984 v Československu včetně represí proti oponentům komunistického režimu a projevů solidarity s politickými vězni.

Annotation of the publication

The publication gives account of Czechoslovakian reflections on the work of British writer George Orwell, especially his famous novels Nineteen Eighty-Four and Animal Farm. Together with Yevgeny Zamyatin’s novel We and Aldous Huxley’s Brave New World, these are classic works of dystopian literature. The authors of the present book examine not only the exile and samizdat editions of the aforementioned Orwell novels, their origins and dissemination in the society under a totalitarian rule, but also works of art inspired by Orwell’s work. Attention is also paid to the forms of commemoration of ‘Orwellian year’ 1984 in Czechoslovakia, including the repression of opponents of the Communist régime and expressions of solidarity with political prisoners.

Katalog byl vydán k výstavě, která se konala v Praze od 25. června do 25. září 2024.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

název: 1984: George Orwell a Československo / 1984: George Orwell and Czechoslovakia
editor: Petr Blažek
autoři textů: Petr Blažek, Petr Koura, Ladislav Nagy, Erika Stařecká, Teresie Urbář, Hana Zdražilová, Kryštof Zeman
vydavatel: Muzeum paměti XX. století – Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
překlad textů do angličtiny: Tomáš Hausner
grafický design: Matěj Bárta
počet stran: 152
ISBN: 978-80-909249-0-1

Obálka