Edukační materiály k festivalu Nezlomní a obětovaní

Zájem o operaci Anthropoid stále stoupá a je to jedna z historických událostí,  která poutá nejen pamětníky, ale i mladé lidi. Součástí programu pro školy na festivalu Nezlomní a obětovaní (7. až 12. listopadu 2022 v Kampusu Hybernská a kině Bio Oko) jsou i pracovní listy, které jsou vhodné pro projektové hodiny v hodinách dějepisu nebo společenskovědních předmětů. Tyto materiály lze použít i v případě, kdy se školní třída přímo filmové projekce nezúčastnila.

Pracovní list (soubor PDF)