Vzdělávací akce: Přes železnou oponu (24. 6. 2024)

Na začátku posledního školního týdne proběhla v krásném prostoru Didaktikonu v Kampusu Hybernská vzdělávací akce k naší deskové hře „Přes železnou oponu“. Programu se zúčastnili středoškoláci z Gymnázia nad Alejí a Obchodní akademie a Gymnázia Bubeneč. Tyto školy projevily o hru zájem a studenti ji tak mají ve svých institucích k dispozici. Naším cílem bylo poskytnout účastníkům historický kontext doby, o které desková hra pojednává, a přiblížit jim osudy pamětníků, které byly pro její vznik inspirací, aby se při „deskohraní“ v hodinách měli již o co opřít.

Průběh akce

Dvě a půl hodiny dlouhý program proto sestával ze dvou propojených částí. V první si studenti vyslechli přednášku Petra Blažka, ředitele Muzea paměti XX. století. Tématem byl historický fenomén migrace a uprchlictví a vznik a podoba železné opony včetně několika příběhů lidí, kteří se ji z různých důvodů rozhodli překonat, mnohdy kuriózním způsobem. Nechyběl ani prostor pro dotazy posluchačů. 

Zážitkový workshop

Po přestávce navázal na získané vědomosti zážitkový workshop. Ten se opíral o principy dramatické výchovy a zaměřoval se na lidský aspekt tzv. velkých dějin. Studenti se pod vedením lektorky Damaris Kopecké seznámili s životem převaděče Karla. Na základě příběhu pak prožili morální dilema, zda poskytnout pomoc uprchlé politické vězenkyni a riskovat osud svůj i své rodiny, nebo nechat bližního v nouzi napospas komunistickému režimu a zradit tak své hodnoty. Po celou dobu workshopu byl účastníkům a jejich dotazům k dispozici také historik Michal Macháček. Program se inspiroval životními osudy Josefa Hasila a Ireny Šimonové-Vlachové, které do brožury k deskové hře zpracoval Petr Blažek a studentům byly představeny v závěrečné reflexi. 

Žáci obou škol jsou vnímaví a inteligentní mladí lidé, kteří do herních situací workshopem nastolených přinesli mnoho podnětných myšlenek. Nemalou měrou tak přispěli ke zdárnému průběhu akce a vzájemnému obohacení všech zúčastněných, což potvrzuje i zpětná vazba jednoho z účastníků: „Skvěle vymyšlený program spojený s aktivitami. Obohacující zážitek.“

Všem studentům a Kampusu Hybernská proto ještě jednou děkujeme a těšíme se na nová setkání při některé z dalších vzdělávacích akcí muzea. 

Pokud máte zájem dostávat od nás pozvání na chystané vzdělávací akce, ozvěte se nám na e-mail info@mpxx.cz.