Zvony paměti v dubnu 2024

I v dubnu pokračujeme s projektem Zvony paměti. Zvonění připomíná osobnosti, jež se odvážně postavily totalitním režimům a přispěly k vítězství svobody a demokracie v naší zemi.

Za koho bude zvon sv. Mikuláše v Praze znít v dalších dnech a týdnech?

03. dubna za Jiřinu Štěpničkovou

12. dubna za Karla Kryla

18. dubna za Jiřinu Zábranovou

25. dubna za Jindřicha Biskupa

Vždy v 15:00 hod.!

Ke každé z připomínaných osobností si můžete přečíst medailonky, které sepsali kolegové z Muzea paměti XX. století:  Petr Blažek, Miloš Bernart, Teresa Urbář, Kryštof Zeman a Hana Zdražilová.

Medailonky osobností a další informace k projektu najdete na webových stránkách www.prague.eu/cs/zvony-pameti.

Projekt připravila organizace Prague City Tourism ve spolupráci s Museem Kampa a Muzeem paměti XX. století.