Záznam z představení Muzea paměti XX. století a plánované rekonstrukce Domu pážat na Smíchovské náplavce (5. 4. 2022)

Setkání s historií a sezónu na pražské náplavce zahájili 5. dubna 2022 tiskovou konferencí radní ml. m. Prahy pro majetek Jan Chabr, radní hl. m. pro legislativu a předsedkyně správní rady Muzea paměti XX. století Hana Kordová Marvanová, kurátor pražských náplavek Pavel Hozman, ředitel Muzea paměti XX. století Jan Kalous a architekt Tomáš Hradečný, který představil plánovanou rekonstrukci Domu pážat. Muzeum paměti XX. století připravilo od 5. do 12. dubna 2022 ve výstavním prostoru Kobka 17 na Smíchovské náplavce výstavu o své činnosti, připravované rekonstrukci Domu pážat na Hradčanech a plánované stálé expozici. Na večerních debatách se pozvaní hosté také zabývali válkou na Ukrajině, významnými muzejními institucemi v Polsku, historickým vzděláváním na školách a připomenuli jsme výročí narození písničkáře Karla Kryla.