Záznam z konference 1953. Konec stalinismu?

Navenek veřejné truchlení, doma leckde tajná radost a velké naděje. Změnilo se ale smrtí Stalina a Gottwalda něco podstatného? Na co vlastně přesně zemřel Gottwald a jak dopadla jeho smrt na život jeho lékaře? Měla KSČ nějaký prostor k samostatným krokům, nebo fungovala jen jako stoprocentní převodová páka sovětské vůle? Veřejná loupež jménem měnová reforma a protesty proti ní; dilemata a pasti odbojových skupin v situaci, kdy Státní bezpečnost používala důmyslné a těžko odhalitelné provokace; rok 1953 na vlnách Rádia Svobodná Evropa a mnoho dalšího – to jsou témata, která byla zevrubně probírána na konferenci 1953. Konec stalinismu?, kterou 23. března 2023  na Staroměstské radnici společně uspořádali Muzeum paměti XX. století a Ústav pro studium totalitních režimů. Pakliže jste nestihli zúčastnit se jí osobně, nabízíme zde její kompletní dvoudílný záznam.