Záznam tiskové konference: Rekonstrukce Domu pážat a činnost Muzea paměti XX. století (23. 1. 2024)

Tisková konference Muzea paměti XX. století, z.ú., se uskutečnila v úterý 23. ledna 2024 od 11 hodin v tiskové místnosti v 1. patře Nové radnice MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1. Hlavním tématem tiskové konference bylo zahájení rekonstrukce Domu pážat na Hradčanech, který se v roce 2025 stane sídlem Muzea paměti XX. století.

Tiskovou konferenci zahájili náměstek primátora hl. m. Prahy JUDr. Jiří Pospíšil a předsedkyně správní rady Muzea paměti XX. století JUDr. Hana Kordová Marvanová. Projekt rekonstrukce Domu pážat představil architekt doc. Tomáš Hradečný. V druhé části konference ředitel muzea PhDr. Petr Blažek, Ph.D. informoval o plánovaných akcích muzea v jeho pátém roce existence. Poté výkonný ředitel Platformy evropské paměti a svědomí Mgr. Peter Rendek představil vzdělávací deskovou hru Přes železnou oponu.

Fotogalerie