Záznam prezentace knihy Jiřího Sozanského Post scriptum

Dne 19. června 2021 se uskutečnila prezentace rozsáhlé knihy Post scriptum dokumentující uměleckou tvorbu Jiřího Sozanského. Rozsáhlá textová část obsahuje vzpomínky autora na dětství a dospívání v období totality, jeho občanské postoje a umělecký vývoj, setkání s osobnostmi, které ho ovlivnily až po současnost. Knihu vydal spolek Symposion, na jejím vydání spolupracovalo také Muzeum paměti XX. století. O autorovi a knize promluvili v Domě pážat, kde se prezentace uskutečnila v rámci dne otevřených dveří, literární historik Jan Wiendl, historik Petr Kourou a literární kritička Libuší Heczková. Setkání moderoval historik Petr Blažek, úvodní slovo pronesla předsedkyně správní rady muzea Hana Kordová Marvanová. Jiří Sozanský při této příležitosti také v Domě pážat vystavil cyklus deseti obrazů inspirovaný životními osudy Franze Kafky a jeho sester, které se staly obětí holokaustu.