Zastavit nákazu z Polska!

Diskuse (on-line)

  • Knihovna Václava Havla
  • 3. prosince 2020, 19:00–20:00 hod.

V prosinci 1980 to na krátkou chvíli vypadalo, že vojska Varšavské smlouvy, včetně těch československých, se pokusí zopakovat postup ze srpna 1968 a bratrskou pomoc poskytnou tentokrát Polákům.

Na čtyřicáté výročí „Operace Krkonoše“ budou o přístupu československého režimu k „polské nákaze“ Solidarity diskutovat historikové Petr Blažek, Łukasz Kamiński a Eduard Stehlík.

Debatu moderuje Michael Žantovský.

Organizátory besedy jsou Knihovna Václava Havla, Polský institut v Praze a Muzeum paměti XX. století.

• Pořad můžete sledovat živě na Facebooku Knihovny VH a na Havel Channel