Nová on-line výstava Století martyrů

Platforma evropské paměti a svědomí (PEMC) společně se svými partnery včetně Muzea paměti XX. století připravila novou on-line výstavu Století martyrů. Dějiny 20. století byly poznamenány vzestupem totalitních ideologií a režimů a následnou erozí a potlačováním lidských práv a tradičních hodnot. Mezi miliony obětí těchto režimů, jakož i ideologicky spřízněných hnutí a partyzánských skupin patřili mnozí křesťané různých vyznání, kteří obětovali svůj život a přinesli svědectví o své víře. Dnes je proto můžeme považovat za martyry 20. století, i když jim příslušné církve a náboženské komunity tento titul oficiálně neudělily (slovo martyr vzniklo z řeckého μάρτυς – svědek). 

Výstava představuje celkem 27 osobností z různých evropských států, které zasvětily svůj život službě Bohu, lidem a společnosti. Jejich aktivity, postoje a pozice představovaly „hrozbu“ pro nově vznikající nedemokratické totalitní režimy 20. století. Staly se svědomím a nepohodlnými svědky zvrácenosti těchto režimů, a proto byly systematicky umlčovány. Na výstavě jsou zařazeny také portréty martyrů faráře Josefa Toufara a biskupa Gorazda II., které připravil historik a člen správní rady Muzea paměti XX. století Petr Blažek.   

Připomínat osudy lidí, jejich životy a svědectví, která nám zanechali, kteří trpěli za svou oddanost svému vnitřnímu přesvědčení a víře, nám pomáhá lépe porozumět skutečnému významu hodnot, jako jsou svoboda, pravda a demokracie. „Jsme přesvědčeni, že zprávy mučedníků zobrazené na výstavě zůstávají v současném světě relevantní a mohou být zdrojem inspirace – především pro křesťany, ale nejen pro ně. Tváří v tvář zlu jsou služba bližnímu a odmítnutí nenávisti univerzálními hodnotami,“ popsal prezident PEMC a člen kolegia Muzea paměti XX. století Łukasz Kamiński hlavní důvod vzniku výstavy. 

Výstava byla připravena v anglickém jazyce. Postupně vznikají také její jazykové mutace včetně české verze, kterou připravuje Muzeum paměti XX. století.