Výstava Rudé století mapuje 100 let existence Komunistické strany Československa

V pátek 14. května 2021 bude v prostoru mezi Werichovou vilou a Museem Kampa zahájena výstava Rudé století, kterou připravilo Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových ve spolupráci s Muzeem paměti XX. století. Provede návštěvníky milníky a přelomovými okamžiky Komunistické strany, která byla založena roku 1921, v roce 1948 převzala moc a další čtyři desetiletí určovala osudy všech občanů Československa.

Rudé století přibližuje na 24 venkovních panelech dějiny politické strany, jejímiž členy bylo postupně přibližně šest milionů osob. „Toto obrovské číslo naznačuje, jak zásadním způsobem ovlivnila KSČ osudy této země. Bohužel většinu času sloužila sovětskému vzoru, který často slepě následovala,“ přiblížil záměr historik Petr Blažek, jeden z tvůrců výstavy a člen správní rady Muzea paměti XX. století. „Zabýváme se nejen její monopolní více než čtyřicetiletou vládou, ale také popisujeme její kořeny i tragické následky, které pociťujeme doposud.“

Výstava prostřednictvím textu i dobových fotografií a letáků připomíná okolnosti vzniku KSČ po rozštěpení sociální demokracie, bolševizaci strany v době první republiky, dobu okupace a ilegality, pronikání do státních struktur na konci války a v období krátce po ní, uchopení moci v únoru 1948, soudní procesy podle sovětských vzorů, období socialismu s lidskou tváří i utužení v době normalizace a následnou nejistotu, co si počít se sovětskou perestrojkou. Poslední panely připomínají nedávnou minulost strany, která se nevzdala ani komunismu v názvu, ani nepřijala skutečnou zodpovědnost za zločiny minulosti a ústy některých svých členů dosud hájí i nejkřiklavější porušování zákonnosti v 50. letech. 

„Komunismus napáchal na duši národa nevyčíslitelné škody, jejichž následky si neseme s sebou i v dnešní době. Proto je nutné si zvěrstva této hrůzné ideologie, které dobře dokládají vystavené dobové letáky a provolání, připomínat, i jako varování, aby se to už nikdy neopakovalo. Když zapomeneme na historii, budeme pak nuceni ji prožívat znova,“ uvedl iniciátor výstavy Jiří Pospíšil, který je zároveň předsedou správní rady Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových.

Jeho slova doplnila i předsedkyně správní rady Muzea paměti XX. století a radní hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová: „Na rozdíl od nacismu, jehož podstata byla historií jakožto zvrácená jednoznačně odsouzena, je komunismus stále ještě mnohými vnímán jako projekt, který měl dobrý úmysl, jen se tak trochu ‚zvrtnul‘. A to přesto, že má na svém kontě obdobný útlak, srovnatelné zločiny a lidská neštěstí.“

Význam výstavy vyzdvihl také ředitel Muzea paměti XX. století Jan Kalous: „Jako historik si myslím, že je nezbytné se umět dívat zpět a učit se rozpoznávat příčiny a souvislosti událostí, které vedly k desítky let trvající nesvobodě. A proti současnému relativizování minulosti stavět znovu a znovu historická fakta.“

Připraveny jsou také doprovodné akce, diskuse a komentované prohlídky pro školy a veřejnost. Vedle plenérové výstavy budou od 14. května 2021 zájemcům k dispozici také tematické webové stránky www.rudestoleti.cz. Období komunismu bude reflektovat i festival dokumentárních filmů Nezlomní a obětovaní, který Muzeum paměti XX. století připravuje na listopad 2021.

Výstava je umístěna na velkoformátových oboustranných panelech, které budou v noci osvětleny, výstava bude tudíž volně přístupna veřejnosti 24 hodin denně, a to od 14. května do 1. srpna 2021.

V elektornické podobě je výstava dostupná na webové stránce www.rudestoleti.cz. O přípravě  a obsahu výstavy si můžete poslechnout podcast se spoluautory výstavy Janem Kalouse a Davidem Svobodou.

Zdroj: Tisková zpráva radní hl. m. Prahy JUDr. Hany Kordové Marvanové