Vyšetřování smrti Jana Masaryka

Diskuze k vyšetřování smrti Jana Masaryka v Senátu ČR.
Diskuze k vyšetřování smrti Jana Masaryka v Senátu ČR. na snímku Martin Čermák, sdělující nová fakta iniciující otevření případu.
Diskuze k vyšetřování smrti Jana Masaryka v Senátu ČR, zleva Martin Čermák, historik Jan Kalous, ředitel Muzea paměti XX. století Jiří Šesták a místopředseda senátu Jiří Oberfazer pod jehožž záštitou se setkání uskutečnilo.