Výroční setkání Platformy evropské paměti a svědomí ve Vilniusu (16. 5. 2024)

Dne 16. května 2024 se ve Vilniusu uskutečnilo výroční setkání členských organizací Platformy evropské paměti a svědomí (Platform of European Memory and Conscience – PEMC). Pozvánku dostalo 72 členů PEMC z 24 států světa. Do Litvy přijeli zástupci většiny z nich.

Prezidentem platformy byl na další funkční období zvolen polský historik Marek Mutor. Dvě organizace se staly novýni řádnými členy platformy: francouzské Muzeum rezistence v Limoges a chorvatské Centrum obnovy kultury. Další dvě organizace byly přijaty jako kandidáti na plné členství: Muzeum Poláků zachraňujících Židy a Chorvatská historická společnost.

Ve Vilniusu se debatovalo o další činnosti platformy a konala se rovněž vědecká historická konference. Účastníci výročního setkání také navštívili Muzeum okupace a bojů za svobodu a další pamětní místa spojená se zločiny spáchanými totalitními režimy 20. století ve Vilniusu.

Muzeum paměti XX. století, které je členem Platformy evropské paměti a svědomí od roku 2021, zastupoval na jednání ředitel Petr Blažek.

Foto: Jakub Straka