Vyjádření k protestům v Bělorusku

Muzeum paměti XX. století, při vědomí vlastních tragických dějinných zkušeností, kterými prošla česká společnost ve 20. století, důrazně protestuje proti násilí, které proti vlastním spoluobčanům páchá vládnoucí moc Běloruska a její policejní složky.

Žádné násilí pošlapávající základní občanská a lidská práva, jako je právo svobodných voleb, shromažďování či svobody projevu, nemá v současné ani v budoucí Evropě místo a ospravedlnění. Evropa se musí propojovat na principech demokracie, tolerance a humanismu, má-li mít jako kontinent šanci na udržení míru a společné prosperity. Prezident Lukašenko a jeho mocenský aparát se z této Evropy vyděluje a nepatří do ní. Bělorusko a jeho občané však rozhodně ano. Proto je povinností občanů demokratických států Evropy stát nyní na jejich straně a jejich práva bránit.

Naše tragické zkušenosti s komunismem a fašismem nám mají bránit se nyní ptát: komu že to zvoní hrana… Naše vlastní historie nás již několikrát poučila, že i nám…

Mgr. Jiří Šesták, Ph.D.
ředitel Muzea paměti XX. století