Vyhlášení výsledků soutěže: Lidice pro 21. století

Praha, 20. květen – Dne 19. května 2022 v Městském divadle Kladno proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků 17. ročníku mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století. Odborné porotě soutěže předsedal ředitel muzea Jan Kalous.

V soutěži bylo oceněno 42 žáků a studentů ve dvou věkových kategoriích, 6 účastníků soutěže obdrželo zvláštní cenu poroty za literární práci a v každé kategorii byla vyhlášena první tři místa.

Akcí provázel český divadelní a filmový herec Michal Zelenka. Slavnostní vyhlášení zahájil úvodním proslovem ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík. Mezi významnými hosty byli přítomni Pavel Horešovský a Jiří Pitín (lidické děti), předseda odborné poroty soutěže a ředitel Muzea paměti XX. století Jan Kalous, radní pro oblast vzdělávání a sportu Středočeského kraje Milan Vácha, zástupci Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, další členové odborné poroty soutěže a zástupci spolupracujících organizací a partnerů soutěže. Hostem slavnostního vyhlášení byla také dcera akademické sochařky Marie Uchytilové paní Sylvia Klánová. Po skončení oficiálního programu se účastníci přesunuli na pietní území Památníku Lidice, kde absolvovali jeho prohlídku s odborným výkladem a měli možnost navštívit i další objekty Památníku Lidice. 

Vědomostní soutěž „Lidice pro 21. století“ je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku 10–19 let. Jejím cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se ke druhé světové válce, nacistickému režimu, dalším totalitním režimům 20. století i proměně poválečného odkazu Lidic až do počátku 21. století. Více o soutěži zde: https://www.lidice21.cz/. 

Soutěž vyhlašuje Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Letošní ročník se konal pod záštitou Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva obrany a Středočeského kraje. Soutěž se konala za podpory Muzea paměti XX. století, Města Kladno, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, sklárny Pačinek, společnosti Palaba a Zooparku Zájezd.