Vychází první číslo revue XX.

V polovině prosince 2021 vyjde první ročenka Muzea paměti XX. století. Obohacuje českou veřejnou rozpravu o odborné a popularizační periodikum obsahující kvalitní příspěvky, které vyváženě a přitom kvalifikovaně reagují na aktuální dění v oblasti historické paměti. Jeho snahou je stát se shrnující a nadčasovou platformou, využívající odstupu, který jí nabízí roční periodicita, aby mohla shrnout k vybraným tématům vše podstatné. Proto v letošním čísle nechybí například studie zachycující proces zrodu Koněvova pomníku a vývoj celospolečenské debaty týkající se jeho dalších osudů, úvaha o podobě a účelu každoročních putinovských rituálů vítězství ve druhé světové válce, odborný rozbor problematiky místa posledního odpočinku jedné z obětí komunistického teroru na Ďáblickém hřbitově, studie věnovaná přítomnosti sovětských poradců v komunistickém Československu, shrnující reportáž z cesty po polských muzejních institucích paměti či rozhovor s Hanou Kordovou Marvanovou, která se významně zasloužila o vznik muzea. Ročenka zároveň nabízí hojnou a graficky kvalitně zpracovanou obrazovou přílohu. Jako supplementum vychází ukázka dokumentů NKVD z kyjevského archivu, kterou připravil Pavel Žáček. Hlavním distributorem revue XX. bude Kosmas.cz.

V ročence Vám chceme představit naši instituci, vysvětlit, proč vznikla, čím se inspiruje a kam směřuje. Chceme vám také naznačit, jaké otázky budí pozornost nejen českých a slovenských historiků zabývajících se „krátkým“ dvacátým stoletím. Snažili jsme se, aby obsah prvního čísla byl pestrý: odbornými studiemi, esejemi a dokumenty počínaje, přes rozhovor, až po přiblížení příběhů sbírkových předmětů a informace o aktivitách muzea.

Jan Kalous
ředitel Muzea paměti XX. století