První ročník festivalu Nezlomní a obětovaní

Souhrnná zpráva z tiskové konference 5. listopadu 2020
 
První ročník festivalu dokumentárních filmů o dějinách XX. století Nezlomní a obětovaní přinese snímky o historických osobnostech a dramatických událostech minulého století. Představí snímky českých, slovenských a polských tvůrců, vedle jiných Olgy Sommerové, Martina Vadase, Heleny Třeštíkové, Pavla Štingla, Kristiny Vlachové, Veroniky Tóthové a Arkadiusze Gołębiewského. Festival pořádá Muzeum paměti XX. století od 10. do 12. listopadu 2020. Všechny filmy, úvody a diskuse budou dostupné zdarma formou livestream z pražského Bio Oko.
 

Záznam z on-line tiskové konference 5. 11. 2020

V současné době není v České republice pořádán žádný festival historických dokumentárních filmů o 20. století. „Proto jsme s jistou inspirací obdobného, ale daleko většího festivalu v polské Gdyni připravili tento první ročník, v němž uvedeme 21 dokumentárních filmů a jeden film hraný. Jedná se o 18 českých filmů, tři polské a jeden slovenský. Ten jediný hraný film jsme museli v posledních okamžicích příprav změnit – a místo Generála Nila jsme zařadili film Katyň z roku 2007 od slavného polského režiséra Andrzeje Wajdy,“ říká ředitel muzea Jiří Šesták. 

Zařazené snímky do filmové přehlídky se vracejí především ke dvěma totalitním režimům v Československu. Název festivalu odkazuje na osudy mnoha lidí, kteří vzdorovali nacistické okupaci či komunistickému režimu často za cenu nejvyšší osobní oběti. Jedním z cílů Muzea paměti XX. století je připomínat odpůrce a oběti totalitních režimů a přispět k pochopení modelů autoritativního vládnutí.

V rámci festivalu je možné před každým filmem sledovat úvod historika, který připomene kontext, situaci, o které film hovoří, a téměř po každém filmu proběhne debata, ve které se obvykle „setká“ na 20 minut s režisérem, aby se mohl dozvědět důvody vzniku dokumentu a různé souvislosti spjaté s filmovým příběhem. Na závěr filmové přehlídky budou také předány dvě ceny, které se jmenují Strážce paměti – cena za činnost usilující o obranu a obhajobu paměti a cena Tvůrce paměti. Ta bude udělena za celoživotní dílo, které o tyto cíle usiluje. 

Na festivalu jsou také zařazeny tři polské snímky, což je symbolický začátek spolupráce s velkým obdobným festivalem v polské Gdyni, kterou chceme v příštích letech výrazně rozvíjet. Letošní ročník byl připraven ve spolupráci s Polským institutem v Praze, který zajistil zapůjčení těchto filmů. „Do přehlídky historických dokumentů jsme zařadili celou řadu velmi zajímavých filmů. Ty reflektují především dějiny 20. století prizmatem konkrétních historických příběhů. Najdete tam příběhy, které jsou velmi známé. Jsou to třeba příběhy bratří Mašínových nebo Jana Palacha, ale najdete tam také filmy, které reflektují kolektivní zkušenost na základě výpovědí konkrétních pamětníků,“ uvádí spoluautor programu festivalu, historik Petr Blažek.

Název filmové přehlídky je inspirován polským – nezlomní a obětovaní je část názvu polského festivalu. Chceme tím názvem ukázat, že nás skutečně zajímají konkrétní lidi 20. století a jejich příběhy. Tento název by se měl objevovat i v následujících ročnících,“ připomíná Petr Blažek.

Tiskové konference se zúčastnila rovněž režisérka Olga Sommerová. „Na přehlídce budou uvedeny tři mé filmy. Jeden je film Sedm světel, při jeho vzniku jsem ještě zastihla ženy, židovky, které byly v koncentračních táborech a v odboji. Potom bude uveden film, jakási série, kterou vymyslel Jan Štern – Ztracená duše národa, a posledním snímkem je dokument o Janu Palachovi, který jsme dělali spolu s Petrem Blažkem při stavbě nového muzea Jana Palacha ve Všetatech.“ 

Ředitel Polského institutu v Praze Maciej Ruczaj kvitoval rovněž vznik Muzea, potažmo jeho první akcí: „Vznik Muzea pamětí 20. století v Praze jsme přivítali s velkou radostí jakožto potencionálního partnera pro polské instituce. Držíme palce, aby se také zařadilo mezi pět hlavních pražských atrakcí, hned po Pražském hradu. Samozřejmě účast na festivalu je pochopitelná s ohledem na to, že ve střední Evropě nás spojuje určitá sdílená zkušenost. Životní zkušenost kontaktu se dvěma totalitními režimy, nejdříve tím německým nacismem, a potom sovětským komunismem. Tato zkušenost, nebo srovnání této zkušenosti, nás může různým způsobem inspirovat. 

„Vedení Prahy se před dvěma lety rozhodlo, že chceme jako Praha splatit dluh, který má, podle nás, celá Česká republika. Když se rozhlédneme v okolních zemích, zejména v těch, které zažily totalitu a hrůzy válek, tak všude existují muzea, která připomínají totalitní režimy a tyto hrůzy a události. Muzeum bylo založeno v září loňského roku a bylo zapsáno do rejstříku 17. listopadu 2019, tedy symbolicky k 30. výročí listopadových událostí roku 89,“ dodává předsedkyně správní rady Muzea paměti XX. století a radní hl. m. Praha Hana Kordová Marvanová. Jsem přesvědčena, že film a umění může působivě přiblížit hrůzy totalitních režimů a jejich zničující vliv na osudy lidí,“ dodává pražská radní.

Přehlídka se uskuteční v Bio Oko. Vzhledem k momentální koronavirové pandemii budeme přenášet úvody, besedy a filmy formou livestream na adrese: www.muzeum20stoleti.czwww.nezlomniaobetovani.cz

Pro další informace můžete kontaktovat Naďu Ghani na adrese ghani@muzem20stoleti.cz, gsm: 777 175 155.

Pro další informace můžete kontaktovat Naďu Ghani na adrese ghani@muzem20stoleti.cz, gsm: 777 175 155.