Tým muzea

V čele muzea stojí ředitel jmenovaný správní radou. Odborným poradním orgánem správní rady je kolegium. Kontrolu hospodaření a činnosti muzea provádí dozorčí rada.

Vedoucí zaměstnanci muzea

Jan Kalous, ředitel Muzea paměti XX. století
Terezie Jenisová, vedoucí kanceláře ředitele
Vít Fojtek, vedoucí oddělení výstavnictví a sbírek

Kontakty na pracovníky muzea najdete zde


Správní rada

JUDr. Hana Kordová Marvanová, předsedkyně správní rady muzea, radní HMP, právnička

PhDr. Petr Blažek, Ph.D. , historik, ÚSTR, Centrum pro dokumentaci totalitních režimů

PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, PhD., místostarostka MČ Praha 7, zastupitelka HMP, vysokoškolská pedagožka, architektka a historička

JUDr. Jaroslava Janderová, zastupitelka HMP, advokátka, místopředsedkyně spolku Publicum commodum o.s.

Jiří Padevět, spisovatel, badatel a nakladatel, ředitel nakladatelství Academia

Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D., historik, Ústav světových dějin FF UK


Dozorčí rada

Mgr. Zdeněk Zajíček, předseda dozorčí rady muzea, zastupitel HMP, právník

Ing. Lubomír Brož, místostarosta MČ Praha 5, zastupitel HMP

Mgr. Ondřej Matějka, náměstek ředitele ÚSTR

JUDr. Jiří Pospíšil, europoslanec, zastupitel HMP, předseda správní rady Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

Mgr. Petr Přenosil, člen výboru pro legislativu, veřejnou správu a transparentnost zastupitelstva HMP

Kolegium

Správní rada Muzea paměti XX. století jmenovala jako svůj poradní orgán odborné Kolegium.

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. – bývalý ústavní soudce, rektor Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. – politolog, děkan Fakulty sociálních studií MUNI

prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. – vedoucí Katedry
pedagogiky, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Mgr. Petr Daubner – středoškolský učitel dějepisu a zeměpisu

Prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. – ředitel Ústavu světových dějin FF UK

Mgr. et Mgr. Viola Jakschová – historička a projektová koordinátorka

JUDr. Ivana Janů – předsedkyně ÚOOÚ, dříve ústavní soudkyně a soudkyně mezinárodního trestního soudu v Haagu

prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. – publicista, člen katedry divadelní vědy na FF UK

Dr. Łukasz Kamiński – ředitel Platformy evropské paměti a svědomí, bývalý ředitel IPN

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, Ph.D. – kunsthistorička, rektorka Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě

PhDr. Petr Koura, Ph.D. – historik, Ústav českých dějin FF UK

doc. PhDr. Petr Kreuz, Dr. – Archiv HMP, zaměřuje se na soudní archiválie

prof. JUDr. Jan Kysela Ph.D., DSc. – ústavní právník, PF UK

doc. Ing. arch. Zdeněk Lukeš – architekt, historik architektury

PhDr. Jaromír Mrňka – historik z ÚSTR odborně se věnující dějinám 2. republiky a Protektorátu

Doc. RNDr. Martin Palouš – bývalý mluvčí Charty 77, zabývá se teorií totalitarismu, přednáší na univerzitě v New Yorku, spolupracuje s Muzeem holocaustu

Ludmila Rakušanová – novinářka, bývalá redaktorka Rádia Svobodná Evropa

Ing. Michael Rund – ředitel Muzea Sokolovska

Bc. František Stárek – disident, pracovník ÚSTR

Doc. Mgr. Michal Stehlík, Ph.D. – historik a muzejník, náměstek ředitele Národního muzea

Dr. Paweł Ukielski – zástupce ředitele Muzea Varšavského povstání

Mgr. Martin Vadas – dokumentarista

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. – historik, bývalý ředitel ÚSTR


Kontakty na pracovníky muzea najdete zde