Tisková zpráva – Setkání s historií na náplavce

 

Muzeum paměti XX. století pořádá od 5. do 12. dubna 2022 ve výstavním sále smíchovské náplavky setkávání s historií v podobě výstavy o činnosti a plánech muzea i cyklu besed na téma rusko-ukrajinské války, vztahu dějin a současnosti, falšování historie či významu paměti pro budoucnost Evropy. Program zakončí hudební večer s nadčasovými písněmi Karla Kryla.

„Je sice náhoda, že se výstavní prostor na Smíchovské náplavce nazývá Kobka 17, ale je to v případě Muzea paměti XX. století symbolické. Zabývat se poctivě historií znamená především hledat pravdu – a pravda byla v minulém století opakovaně umlčována a zavírána do kobek nejrůznějšího druhu. A bohužel to není minulost – v podzemních „kobkách“ dnes sedí také Ukrajinci ve strachu o holý život, ale i desítky Rusů, zatčených za odvahu říct veřejně pravdu o brutální válce, kterou jejich země vede,“ uvedla radní hl. m. Prahy a předsedkyně správní rady muzea Hana Kordová Marvanová.

Program bude zahájen v úterý 5. dubna od 15 hodin představením Muzea paměti XX. století a od 18 hodin debatou o chystané rekonstrukci Domu pážat a připravované stálé expozici muzea.

„Plánovaná expozice se bude zabývat především historickými zlomy spojenými se vznikem, existencí a zánikem Československa. Chceme využít nejen trojrozměrné sbírkové předměty, dobové fotografie a dokumenty, ale také moderní multimediální nástroje, které oslovují především mladou generaci. Cílem je přiblížit zejména velké dějiny i dramatické příběhy jednotlivců z období dvou totalitních režimů,“ popisuje zaměření připravované stálé expozice vedoucí oddělení historického vzdělávání Muzea paměti XX. století Petr Blažek   

Středeční debata na náplavce je věnována aktuálnímu tématu – historik a ukrajinista David Svoboda bude hovořit o kořenech rusko-ukrajinského konfliktu i o historii Ukrajiny a jejích vztazích s naší zemí a bude také k dispozici pro dotazy z řad veřejnosti. Další večer Kobka 17 přivítá Platformu evropské paměti a svědomí spolu se zástupci polských paměťových institucí, přichystána je i debata pro studenty, uvažující o studiu historie.

„Čím déle pozorujeme, jak velmi volně a účelově nakládá oficiální ruská historiografie a propaganda s fakty a událostmi posledních sta let a jak zcela konkrétní tragické dopady to dnes má, tím považuji za důležitější, aby naše muzeum nepřestalo opakovat i notoricky známá fakta a ukazovat především mladým lidem, jak to bylo doopravdy,“ řekl ředitel muzea Jan Kalous.

Týdenní program se uzavře 12. dubna tematickým večerem, věnovaným výročí narození písničkáře Karla Kryla. Pozvání na ni přijal Vojtěch Klimt, autor dvou knih o Karlu Krylovi, a znít budou Krylovy nestárnoucí písně v podání všech, kdo si je budou chtít zazpívat. Podrobný program celé týdenní akce naleznete na www.mpxx.cz.

Kobka 17 je originální výstavní prostor na smíchovské náplavce. Najdete ji na její nejjižnější části, přiléhající k Hořejšímu nábřeží, poblíž stanoviště přívozu. Vstup na expozici i všechny doprovodné akce je volný, otevřeno bude ve všední dny od 16 do 20 hodin, o víkendu od 12 do 20 hod. Debaty začínají v 18 hodin. Akce je konána s finanční podporou hl. m. Praha.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/setkani_s_historii_na_naplavce_zacne_jiz.html