Doc. PhDr. Petr Kreuz, Dr. (*1967)

badatelské zaměření  zvl. dějiny pozdně středověkého a raně novověkého městského práva a soudnictví dějiny trestního práva, sociální dějiny kriminality dějiny kouzelnických a čarodějnických procesů dějiny českého…