Ing. Michael Rund (*1970)

badatelské zaměření   architektura 1. poloviny 20. století se zaměřením na německé a židovské architekty 2. světová válka se zaměřením na Karlovarský kraj 50. léta 20. století se zaměřením na…