Jiří Padevět (*1966)

badatelské zaměření doba německé okupace poválečné změny spojené s nástupem komunistického režimu  kontakt e-mail: padevět@academia.cz profesní curriculum od r. 1988 zaměstnán jako knihkupec od…