Stavební dokumentace pro úpravu Domu pážat na sídlo Muzea paměti XX. století

Zastupitelstvo hl. města Prahy schválilo v červenci 2020 umístění dočasného sídla a expozice Muzea paměti XX. století do Domu pážat, renesančního paláce na pražských Hradčanech. Na konci roku 2020 byla podepsána nájemní smlouva mezi hl. m. Prahou a Muzeem paměti XX. století. Dům pážat poskytne po nutných stavebních úpravách a kolaudaci zázemí pro expozici a další vzdělávací činnost. Dvoupatrová budova nabídne také prostory vhodné pro knihovnu, studovnu a přednáškový sál, nádvoří může v budoucnu hostit nejrůznější kulturní akce. Pro Muzeum paměti XX. století ing. arch. Martin Veber vytvořil v roce 2020 objemovou studii, která je dostupná zde. Na jejím základě hlavní město Praha zadalo přípravu stavební dokumentace ateliéru IXA, který v těchto dnech práci pod vedením doc. Ing. arch. Tomáše Hradečného dokončil. V muzeu současně připravujeme návrh expozice a soutěž na jejího zhotovitele.