Rada hlavního města Prahy schválila projekt rekonstrukce Domu pážat

Rada hlavního města Prahy na schůzi 1. srpna 2022 schválila projekt rekonstrukce Domu pážat na Hradčanech jako budoucího sídla Muzea paměti XX. století. Stavební projekt připravil ateliér IXA pod vedení doc. Ing. arch. Tomáše Hradečného. Rekonstrukce je plánována na příští rok. Plánované náklady jsou necelých 50 milionů korun.

Muzeum současně paralelně připravuje návrh stálé expozice, která bude součástí moderní a otevřené vzdělávací instituce. Muzeum uspořádalo již dvě veřejné diskuse o podobě expozice. Poslední veřejná debata se ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy uskuteční v září 2022. Poté by měl být projekt předložen ke schválení Radě hl. m. Prahy a po schválení vypsána soutěž na zhotovitele. Děkujeme všem, kteří nám s projektem podpořeným hl. m. Prahou pomáhají.

Na snímcích je vizualizace budoucí podoby Domu pážat, kterou vytvořil ateliér IXA.

Praha obnoví historický Dům pážat na Hradčanech pro potřeby Muzea paměti XX. století (tisková zpráva radního hl. m. Prahy Mgr. Jana Chabra z 3. srpna 2022)