Prohlášení k převzetí sochy maršála Koněva

Praha, 16. dubna 2020

Muzeum paměti XX. století se s vedením městské části Praha 6 dohodlo na výpůjčce sochy maršála I. S. Koněva pro budoucí expozici Muzea a k jejímu důstojnému využití při připomínání historie minulého století. Muzeum paměti XX. století vyjádřilo zájem o sochu po usnesení zastupitelstva MČ Praha 6 ze dne 12. září 2019 č. 120/19, ve kterém městská část rozhodla o odstranění sochy maršála Koněva a nabídla ji paměťovým institucím

Posláním Muzea paměti XX. století je podávání uceleného pohledu na dějiny 20. století v místním a časovém kontextu. Sochu maršála Koněva vnímáme v několika vzájemně propojených rovinách: jako připomínku podílu a role Rudé armády při porážce nacismu a  osvobozování Československa v závěru II. světové války, na které dnes oproti minulosti mohou existovat různé historické pohledy (zejména v důsledku následné ztráty svobody a demokracie v zemi), a nebo jako na jeden z výrazových prostředků tzv. normalizace po roce 1968 a projev návratu k socialistickému realismu, v jehož rámci bylo umění podřízeno ideologickým hlediskům, i vzhledem k významné roli maršála Koněva při vojenském udržování komunistických režimů v sovětském či východním bloku. 

Muzeum paměti XX. století v tuto chvíli nedisponuje ještě vhodnou budovou s možností důstojné stálé expozice. Se sochou maršála Koněva se ale počítá jako s její logickou a vhodnou součástí. K odpovídající veřejné prezentaci sochy se ostatně Muzeum paměti XX. století městské části Praha 6 smluvně zavázalo.