Program Muzea paměti XX. století v roce 2021 (tisková zpráva 14. 1. 2021)

Radní Hana Kordová Marvanová (STAN) představuje program Muzea paměti XX. století na rok 2021, které zahájilo druhý rok své existence a získalo od hlavního města Prahy jako dočasné sídlo Dům pážat pánů na Hradčanech. Nejdůležitějším úkolem Muzea pro rok 2021 bude práce na koncepci a podobě stálé expozice.

Muzeum paměti XX. století bylo zřízeno usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy 19. září 2019. Jeho účelem je zachovat historickou paměť v souvislosti se vznikem, existencí a pádem totalitních režimů na území Československa, připomínat odpůrce a oběti totalitních režimů a přispět k pochopení modelů autoritativního vládnutí.

Před Muzeem stojí v roce 2021 celá řada úkolů, v první řadě práce na koncepci a podobě stálé expozice. Na přípravě expozice a vypsání architektonické soutěže bude Muzeum spolupracovat s členy Kolegia a dalšími externími spolupracovníky. Kromě toho připraví dvě krátkodobé výstavy. První bude na jaře 2021 připravena ve spolupráci s Muzeem Kampa a připomene sto let existence Komunistické strany Československa. Druhá výstava představí v listopadu 2021 dílo výtvarníka Pavla Vošického.

Muzeum také chce jednou měsíčně pokračovat v pořádání diskusí pro veřejnost reflektujících důležitá společenská témata a výročí. „Výročí bude v tomto roce celá řada. Dne 1. května si připomeneme 70 let od zahájení vysílání rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa, na začátku července pak události v Babicích, které se odehrály rovněž v roce 1951. Z nedávnějších výročí, která mám sama v dobré paměti, bych připomněla zejména 30. výročí odchodu sovětských vojsk z Československa a velký lustrační zákon, který byl přijat ve stejném roce,“ dodává předsedkyně správní rady Muzea a radní HMP Hana Kordová Marvanová. Muzeum by navíc rádo ve spolupráci s českým startupem SmartGuide připravilo v průběhu roku 2021 virtuální prohlídkovou trasu v Praze.

V listopadu 2021 bude Muzeum paměti XX. století pořádat II. ročník festivalu dokumentárních filmů o XX. století Nezlomní a obětovaní. „Obdobně jako v loňském roce přinese několik desítek snímků o historických osobnostech a dramatických událostech minulého století od českých i zahraničních tvůrců, které doprovodí besedy s režiséry, scénáristy či historiky,“ upřesňuje iniciátor festivalu, historik a člen správní rady Muzea Petr Blažek.

K významným mezinárodním projektům Muzea bude patřit konference Paměťové instituce a obraz 20. století v nich. „Konference pořádaná ve spolupráci s Národním muzeem a Platformou evropské paměti a svědomí nabídne odborné i laické veřejnosti srovnání významných muzejních a paměťových institucí v mezinárodním kontextu, jakož i různých metodologických a interpretačních přístupů k událostem 20. století,“ říká o připravované konferenci ředitel Muzea Jan Kalous. Přednesené příspěvky budou následně publikovány.

Důležitou aktivitou instituce bude i letos publikační činnost. V průběhu roku 2021 chce Muzeum vydat tři tituly a připravovat k vydání další čtyři knihy. První knižní titul představuje Ročenka Muzea paměti XX. století (č. 1/2020) – první svazek populárně naučného periodika obsahující studie reflektující důležitá témata čs. dějin, dokumenty, recenze a informace o aktivitách Muzea. Druhým titulem budou Vzpomínky Čechokanaďana Miloše Šuchmy, jehož rodina byla perzekvována komunistickým režimem. Nebylo mu ani dovoleno studovat na vysoké škole. V roce 1968 se stal členem výboru Klubu angažovaných nestraníků. Po srpnu 1968 odešel do kanadského exilu, kde se zapojil do aktivit Československého národního sdružení. Jeho jméno je mimo jiné spojeno s časopisem Západ. Třetí kniha je dílo Pavla Vošického Američani v Praze. Pavel Vošický byl vězněn na počátku 60. let 20. století v Československu za projevy tzv. „nenávisti k socialistickému zřízení“ a prošel i pomocnými technickými prapory (PTP). Po několika pokusech se mu podařilo dostat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde vystudoval v ateliéru Adolfa Hoffmeistera. Po odchodu do exilu v roce 1968 působil v USA, např. jako umělecký ředitel prezidentské kampaně Jimmyho Cartera. Kniha bude obsahovat jeho vzpomínky a současně představí jeho politické karikatury.

V neposlední řadě se Muzeum bude zaměřovat na vzdělávání. Tým Muzea připravuje dvouhodinové kolokvium pro střední školy, během něhož bude studentům promítnut již hotový, přibližně dvacetiminutový dokument Únor 1948 s následnou debatou vedenou historikem. Na jaře a na podzim 2021 se uskuteční historické procházky (cca 60 minut), ve kterých budou studentům a žákům představena důležitá témata z dějin 20. století. Ve spolupráci s Platformou evropské paměti a svědomí Muzeum vytvoří v rámci vzdělávací činnosti také edukativní deskovou hru.

Vzhledem k aktuální epidemické situaci probíhají aktivity Muzea stále jen na síti na adrese https://www.muzeum20stoleti.cz/. Hned, jak to bude možné, budou zahájeny i kontaktně.

(Zdroj: Tisková zpráva radní hl. m. Prahy a předsedkyně správní rady Muzea paměti XX. století JUDr. Hany Marvanové)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

17 − 1 =