Příprava sídla muzea v Domě pážat

Zastupitelstvo hl. města Prahy schválilo v červenci 2020 umístění dočasného sídla a expozice Muzea paměti XX. století do Domu pážat, renesančního paláce na pražských Hradčanech. Na konci roku 2020 byla podepsána nájemní smlouva mezi hl. m. Prahou a Muzeem paměti XX. století. 

Dům pážat poskytne po nutných stavebních úpravách a kolaudaci zázemí pro expozici a další vzdělávací činnost. Dvoupatrová budova nabídne také prostory vhodné pro knihovnu, studovnu a přednáškový sál, nádvoří může v budoucnu hostit nejrůznější kulturní akce. 

Pro Muzeum paměti XX. století ing. arch. Martin Veber vytvořil objemovou studii, kterou zde publikujeme. Navrhl v ní budoucí členění budovy Domu pážat jako sídla muzea. Na základě této objemové studie hlavní město Praha zadalo přípravu stavební dokumentace ateliéru IXA. Připravena má být v říjnu 2021.

Současně v muzeu připravujeme návrh expozice a soutěž na jejího zhotovitele.  

Sídlo Muzea paměti XX. století – objemová studie 

Foto: Marta Myšková