Categories
Tisková zpráva

Muzeum paměti XX. století připomíná 70. výročí justiční vraždy JUDr. Milady Horákové a Den památky obětí komunistického režimu

Muzeum paměti XX. století si připomíná památku obětí největšího politického procesu v Československu s JUDr. Miladou Horákovou. Připojujeme se k pietní vzpomínce na popravené komunistickým režimem, která se koná u symbolického hrobu JUDr. Milady Horákové na Vyšehradském hřbitově dne 26. června 2020.

U příležitosti dne památky obětí komunistického režimu připravilo Muzeum paměti XX. století pro veřejnost tři on-line debaty:

Dr. Milada Horáková a největší politický proces
Soudní rehabilitace jako cesta k nápravě?
Snahy o potrestání zločinů komunismu

Tyto debaty je možné sledovat na webu muzea www.muzeum20stoleti.cz.

Muzeum paměti XX. století se rovněž připojuje k mezinárodní výzvě k přijetí legislativy zakazující glorifikaci komunismu v Německu a Evropské unii, kterou podporuje řada institucí, včetně Platformy evropské paměti a svědomí. Výzvu iniciovala a jako první podepsala paní Mária Wittner, která byla odsouzena za svou činnost v maďarském povstání 1956 k trestu smrti, později zmírněném na doživotní vězení.