Pozvánka: Vzpomínkový večer na Karla Kryla (12. 4. 2023)

„Je jaro, větry vanou od jihu do cely…“ U příležitosti nedožitých 79. narozenin zpívajícího básníka Karla Kryla srdečně zveme ve středu 12. dubna 2023 od 18:00 hodin do knihovny Libri prohibiti na vzpomínkový večer s povídáním, Krylovými texty a písněmi. Přijďte si zazpívat tu, kterou máte nejraději. Večerem provede a na kytaru zahraje Radek Schovánek.

Vzpomínkový večer jsme připravili ve spolupráci s knihovnou Libri prohibiti, Senovážné nám. 2, Praha 1.

Karel Kryl (12. 4. 1944 – 3. 3. 1994)

Narodil se v Kroměříži v rodině knihtiskařů. Tiskárnu v roce 1950 komunisté před zraky celé rodiny zničili a rodinu vystěhovali do suterénního bytu. Karel Kryl absolvoval keramickou školu v Bechyni, ale už od studia se nejvíc věnoval hudbě a poezii. Od roku 1966 se hrály jeho písně v rozhlase, první deska Bratříčku, zabírej vrátka mu ale vyšla víc než půl roku po sovětské okupaci, v březnu 1969. V červnu 1969 složil úspěšně přijímací zkoušky na FAMU. V září 1969 odjel na hudební festival do SRN, kde požádal o politický azyl. V květnu 1975 byl v nepřítomnosti odsouzen k patnácti měsícům odnětí svobody nepodmíněně a propadnutí majetku za spáchání trestného činu opuštění republiky.

V exilu spolupracoval s Rádiem Svobodná Evropa (od roku 1983 jako zaměstnanec na plný úvazek), koncertoval a vydával nové desky a knihy. V roce 1973 se oženil s Evou Sedlářovou, manželství bylo o dva roky později rozvedeno. V listopadu 1989 se společně s dalšími písničkáři zúčastnil vratislavského festivalu. Do Československa se po dvaceti letech vrátil na pohřeb své matky. Odehrál řadu koncertů po celém Československu, kde byl s nadšením vítán publikem, které znalo jeho tvorbu z Rádia Svobodná Evropa a pokoutně šířených nahrávek. Postupně opět vycházely jeho desky a knihy. V roce 1991 se oženil se svou dlouholetou partnerkou Marlen Bronsertovou.

Záhy začal kritizovat některé představitele polistopadového režimu, odsuzoval například rozpad Československa. Krátce před oslavami padesátin zemřel na infarkt. Pohřben je na Břevnovském hřbitově. Jeho písně jej přežily, mnohé během let zlidověly a pro svou nadčasovost se zpívají dodnes.