Pozvánka na debatu: Sto let velké Prahy (15. 6. 2022)

Ačkoli už kněžna Libuše „viděla město veliké“, Velká Praha se zrodila teprve před sto lety, v roce 1922. Kupříkladu Vršovice chápeme dnes jako širší centrum Prahy, před sto lety to byla předměstská venkovská enkláva. Na základě tří zákonů vydaných již v roce 1920 došlo ke spojení dosavadní Prahy s 37 blízkými i vzdálenějšími předměstími do jednoho územního a správního celku. Vytvořením pražské aglomerace se završilo úsilí několika generací pražských politiků. Jaké osobnosti byly spojeny s touto změnou? Jaké výhody mělo vytvoření Velké Prahy a jaká úskalí a problémy naopak přineslo? Srdečně zveme na debatu v Knihovně Václava Havla 15. června od 19 hodin.

Hovořit budou Milan Hlavačka z Ústavu českých dějin FF UK; a dále Hana Svatošová, jedna z autorek výstavy o Velké Praze, a rovněž spoluautorka výstavy Veronika Knotková z Archivu hl. m. Prahy. Moderuje Jan Kalous. Vstup volný.