Pozvánka na debatu Gusen – tábor pro vyhlazení elit (6. 3. 2023)

Zveme v pondělí 6. března od 19 hodin do Knihovny Václava Havla na debatu, která je věnována nepříliš známému táboru Gusen.
Mezi nejdůležitější místa paměti spjatá s likvidací českých odpůrců nacismu patřil koncentrační tábor Mauthausen. Není však příliš známé, že pobočka Mauthausenu – tábor Gusen, nacházející se o několik kilometrů dál – byl podobně tragickým místem pro Poláky. Už v okamžiku vzniku byl v německých dokumentech označován jako „Vernichtungslager für die polnische Intelligenz”. Proto se o něm občas v Polsku hovoří jako o „druhé“ nebo „západní“ Katyni. Na rozdíl od Mauthausenu dnes v Gusenu stopy po dávném táboře prakticky nenajdete a snahy o důstojnou připomínku obětí tábora stále trvají.
Debatu o minulosti a současnosti tábora v Gusenu zahájí dokumentární snímek V Gusenu režiséra Marka Zające a Mirosława Krzyszkowského. Dále vystoupí historici Vlastislav Janík (český zástupce v Mezinárodním mauthausenském výboru), Jan Rydel z Evropské sítě paměti a solidarity (European Network Remembrance and Solidarity)
a také paní Martha Gammer, členka lokálního sdružení Gedenkdienstkomitee Gusen. Organizátory debaty jsou Knihovna Václava Havla, Evropská síť paměti a solidarity, Muzeum paměti 20. století a Polský institut v Praze.