Pozvánka na čtení z knihy Pavla Vošického: Tak kde jsou ti Američani? (15. 3. 2022)

Kavárna Kampusu Hybernská, Hybernská 4, Praha 1

15. března 2022 od 18.00 hod.

Srdečně zveme na čtení z živě a vtipně napsaných memoárů třiaosmdesátiletého výtvarníka, zpěváka i exulanta Pavla Vošického do Kavárny Kampusu Hybernská, kde si zároveň můžete prohlédnout víc jak dvě desítky vystavených Vošického obrazů. Vstup zdarma.

A pak seshora z Křivé ulice přijel hlučný, otlučený a prskající vehikl, na kterém byl nečitelný nápis, asi azbuka. Z něj vystoupili dva důstojníci v nepopsatelně lepších uniformách než ti předchozí, ale obutí do dost zaneřáděných holínek. S jakousi podivnou směsí češtiny a ruštiny oba zasalutovali a požádali – jak mi potom řekli rodiče – o možnost u nás přespat, což se také stalo. (…) Navečer se oba vrátili, táta odněkud vykouzlil láhev a oba dva s nadšením přijali návrh na uspořádání oslavy vítězství. Já byl po několika minutách vykázán z pokoje a oslava započala.  Slyšel jsem jenom nějaké přípitky, cinkot skleniček a pak najednou ticho. Tak jsem vlezl do postele a usnul. Ráno už byli oba pryč, jen táta byl nezvykle zakaboněnej a máma to samý. Až po letech mi rodiče řekli, co se tenkrát v kuchyni u stolu odehrálo. Překvapení rodiče se od Rusů dozvěděli o životě v Rusku. Z jejich informace o tom, co přijde v budoucnu, jsem byl vyděšenej, protože ve slavných  okamžicích vítězství nad Třetí říší sestřelila sovětská land&leasová Aircobra před zraky vyděšených Pražanů amerického Mustanga s viditelnou bílou hvězdou na křídlech. Byla to opravdu předzvěst něčeho, na co se v budoucnu můžeme těšit.

To je ukázka z knihy, kde vzpomíná Pavel Vošický na květen 1945 v Praze. Na co se mohli všichni těšit, tomu se věnuje další část knihy a také připojený doslov Petra Blažka Osudy dobrého vojáka Pavla Vošického, který komentuje a dobovými dokumenty ilustruje téměř tragikomický příběh uvěznění nonkonformního a prostořekého vojína:

„25. 8. 1959 : Vojín VOŠICKÝ navrhl, že by se mohlo zkusit chytit Svobodnou Evropu. Pramen mu odpověděl, že to nemá cenu, že stejně nic nechytí. Voj. VOŠICKÝ na to prohlásil, že nám udělá relaci sám. Skutečně, přesně dle vysílání, které provádí SE, začal uvádět zprávy, kde mluvil o vypuštění US družice o 7 q a jiných vymoženostech západu. Potom přešel na angličtinu, kde říkal to samé a potom na ruštinu, ve které opakoval zprávy z „Rudého teroru“ (…) Po tomto se přihlásil voj. LAVIČKA se „Sjezdovou baladou“ (je v ní hanoben Sovětský svaz a prezident republiky Antonín Zápotocký), kterou přečetl a jakmile ji voj. VOŠICKÝ uslyšel, žádal ihned, že si ji opíše na stroji.“

Kniha Pavla Vošického je k zakoupení v infocentru Kampusu Hybernská a rovněž 15. 3. 2022 v kavárně při autorském čtení.