Pozvánka na autorské čtení Lubomíra Vejražky (19. 4. 2022)

Jak se žilo manželkám, rodičům či dětem politických vězňů? Lubomír Vejražka přináší svědectví mnoha muklovských rodin, které jako celek mimo jiné vyvrací a zcela odporují současným revizionistickým teoriím, že za socialismu bylo většině lidí vlastně dobře. K polemice  používá postavu „Mlžilky“, jejíž skutečnou identitu si poučení čtenáři snadno domyslí. Zveme na čtení a debatu s autorem do krásného prostředí knihovny Libri prohibiti, na velikonoční úterý 19. dubna od 18 hodin.

„Manželku mukla vyhodili z účtárny, musela nakládat bedny na vagony. Její slabost, drobnou postavu, ani astma nebrali v úvahu. Pracovat musela i v krutých mrazech. Těžce onemocněla zápalem plic, psychicky se zhroutila. Kádrovák jí prohlásil za simulantku a obvinil ze sabotáže socialismu. Dokonce došel za ošetřujícím lékařem a požadoval po něm písemné potvrzení, že je zdravá. Doktor odmítl a zavrčel, ať nechají těžce nemocnou na pokoji. Mlžilko, kdyby dnešní doba tvého muže zavřela a tobě udělala, co té ženě, jak bys dnešek charakterizovala?“

(…)

„Kapitalismus a socialismus – prý dva alternativní výrazy… dostanu-li na výběr, zda pro sebe zvolím bídu velké hospodářské krize ve 30. letech v západní Evropě, nebo umírání hlady na Ukrajině, ubíjení ve věznici Lubjanka v Moskvě, umírání při otrockých pracích v mrazivých tundrách za polárním kruhem, beru tu krizi. Volit život či smrt – o takové nabídce nelze běžně říci, že je to výběr mezi dvěma alternativami. Zajímalo by mě, co by Mlžilce řekl vězeň, navracející se z gulagu, kdyby mu vykládala, že socialismus sovětského typu je součást vývoje západní moderny.“