Ohlédnutí: Letní škola pro studenty SŠ (11.–12. 6. 2024)

Velice nás těší, že s vámi můžeme sdílet momentky a studentské reflexe z letní školy pro studenty, kterou Muzeum paměti XX. století uspořádalo ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů v předchozích dnech.

Letní škola se konala od 11. do 12. června 2024 v obci Svatý Jan pod Skalou nedaleko Berouna a zúčastnilo se jí téměř šedesát studentů kvarty z gymnázia CH. Dopplera z Prahy. Ústředním tématem programu letní školy byly totalitní praktiky a komunistické tábory nucených prací v padesátých letech minulého století. Na tomto místě, v bývalém benediktinském klášteře, byl tehdy zřízen jeden z nejhorších komunistických táborů nucených prací a věznice. Dalších třicet let zde posléze fungovala policejní škola StB a archiv MV.

Lektoři Muzea paměti XX. století Jan Samohýl a Kryštof Zeman využili během programu různé aktivizační didaktické metody. Vedle úvodní přednášky se věnovali práci s výukovými listy, diskuzi nad tématem života muklů a proběhla komentovaná prohlídka lomu Velká Amerika, nazývaného též trestanecký tábor Český Mauthausen. Součástí letní školy byla i prohlídka jeskyně sv. Ivana a místního muzea. Při příležitosti sedmdesáti let od násilného znárodnění statků v nedaleké Hostimi se v místní restauraci U Krobiána konala přednáška historika a ředitele Muzea paměti XX. století Petra Blažka o kolektivizaci venkova v Československu.

Studenti byli aktivní a téma je viditelně zaujalo. A tak je pro nás zřejmé, že toto téma, prezentované ve spojitosti s konkrétním místem, je pro mladou generaci velmi důležité. Rádi bychom v rámci činnosti našeho muzea v této letní škole pokračovali i v nadcházejících letech.

Reflexe studentů:

„Vždy jsme si mysleli, že víme o naší historii poměrně dost informací. V posledních dvou dnech jsme se toho však naučili opravdu dost o temné historii našeho státu. Zdá se nám, že se nám částečně změnil pohled na svět a na to, jaké máme v životě štěstí.“ (Vojtěch Krysta, Jonáš Fiala)

„Komunismus není zas tak stará ideologie. Je to období teroru, trýznění a obrovského smutku, které pošpinilo naši zemi a v našich srdcích zanechalo šrámy. A musí se o tom mluvit, protože my to musíme předat dál. Bereme to jako důležitý úkol. Stejně emotivně a obsáhle jako přednášející v letní škole. Proto jsem ráda, že i já budu schopna takové informace předat, protože už komunismus blíže znám a chápu, co všechno způsobil.“ (Ema Gýnová)

„Někteří starší lidé povídají, jak to bylo lepší za komunismu. Jaká pohoda a klid byl za té doby. Nikdy mě nenapadlo, že v té stejné době probíhaly věci jako pracovní tábory, kde byli lidé mučeni a trápeni. Najednou mi ta doba už nepřipadá, tak pohodová.“ (Kristýna Bendová)

„Určitě je důležité vědět o historii naší země. Program týkající se tohoto tématu byl velmi naučný, a i s jistou náročností jsme si každý odnesli nové vědomosti. Moc doporučujeme!“ (Nikol Knotová, Kateřina Valoušková)

„Bylo to super! Emočně dost náročné, ale to je zkrátka nutné, líbila se nám interaktivnost přednášek, a to, že se nejednalo jen o obyčejné sezení.“ (Marek Soviják, Ondřej Ibl)

Atmosféru letní školy s vámi sdílíme ve fotogalerii níže, kterou pořídil kolega Jan Procházka z ÚSTR.