O NÁS

Muzeum paměti XX. století je zapsaným ústavem, jehož zakladatelem je hlavní město Praha. Dlouhodobým cílem je vytvořit moderní paměťovou instituci zaměřující se na klíčové události 20. století na území Československa po vzoru významných zahraničních muzejních institucí (Muzeum Varšavského povstání ve Varšavě, Muzeum II. světové války v Gdaňsku, Dům teroru v Budapešti, Topografie teroru v Berlíně, Muzeum holocaustu ve Washingtonu či Jad Vašem v Jeruzalémě).

Zázemí pro vznik dočasné expozice nabídne Dům pážat na Hradčanech. Projekt jeho rekonstrukce a proměny v muzejní prostor připravujeme. Ambiciózní projekt rozsáhlé expozice by měl v budoucnu vzniknout v tribunách Strahovského stadionu. Muzeum paměti XX. století pořádá pro veřejnost nejrůznější akce: přednášky, semináře, debaty, konference, filmový festival, interaktivní procházky po významných historických místech a další on-line projekty. Program muzea je dostupný na jeho webových stránkách a sociálních sítích. V čele muzea stojí ředitel jmenovaný správní radou, která schvaluje plán práce na příslušný rok a výroční zprávu. Odborným poradním orgánem správní rady je kolegium. Kontrolu hospodaření a činnosti muzea provádí dozorčí rada.


VEDENÍ MUZEA

ředitel:
PhDr. Jan Kalous, Ph.D.

vedoucí kanceláře:
PhDr. Miroslav Urbánek

vedoucí oddělení pro výstavnictví a sbírky:
PhDr. Vít Fojtek, Ph.D.


SPRÁVNÍ RADA

JUDr. Hana Kordová Marvanová – předsedkyně správní rady, radní HMP, právnička (od 19. 9. 2019)

PhDr. Petr Blažek, Ph.D. – historik, ÚSTR, zástupce ředitele Centra pro dokumentaci totalitních režimů z. s. (od 19. 9. 2019)

Jiří Padevět – spisovatel, badatel a nakladatel, ředitel nakladatelství Academia (od 19. 9. 2019)

Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. – historik, Ústav světových dějin FF UK (od 19. 9. 2019)

Bývalí členové správní rady

PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D. – místostarostka MČ Praha 7, zastupitelka HMP, vysokoškolská pedagožka, architektka a historička (19. 9. 2019 – 18. 2. 2021)

JUDr. Jaroslava Janderová – zastupitelka HMP, advokátka, místopředsedkyně spolku Publicum commodum o.s. (19. 9. 2019 – 23. 1. 2021)

Bc. Mikuláš Kroupa – novinář, zakladatel a ředitel Post Bellum (19. 9. 2019 – 10. 4. 2020)


DOZORČÍ RADA

Mgr. Zdeněk Zajíček, předseda dozorčí rady, zastupitel HMP, právník

Ing. Lubomír Brož, místostarosta MČ Praha 5, zastupitel HMP

Mgr. Ondřej Matějka, náměstek ředitele ÚSTR

JUDr. Jiří Pospíšil, europoslanec, zastupitel HMP, předseda správní rady Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

Mgr. Petr Přenosil, člen výboru pro legislativu, veřejnou správu a transparentnost zastupitelstva HMP


KOLEGIUM

Správní rada Muzea paměti XX. století jmenovala jako svůj poradní odborný orgán kolegium.

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. – bývalý ústavní soudce, rektor Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. – politolog, děkan Fakulty sociálních studií MUNI

prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. – vedoucí Katedry
pedagogiky, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Mgr. Petr Daubner – středoškolský učitel dějepisu a zeměpisu

Prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. – ředitel Ústavu světových dějin FF UK

Mgr. et Mgr. Viola Jakschová – historička a projektová koordinátorka

JUDr. Ivana Janů – předsedkyně ÚOOÚ, dříve ústavní soudkyně a soudkyně mezinárodního trestního soudu v Haagu

prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. – publicista, člen katedry divadelní vědy na FF UK

Dr. Łukasz Kamiński – ředitel Platformy evropské paměti a svědomí, bývalý ředitel IPN

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, Ph.D. – kunsthistorička, rektorka Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě

PhDr. Petr Koura, Ph.D. – historik, Ústav českých dějin FF UK

doc. PhDr. Petr Kreuz, Dr. – Archiv HMP, zaměřuje se na soudní archiválie

prof. JUDr. Jan Kysela Ph.D., DSc. – ústavní právník, PF UK

doc. Ing. arch. Zdeněk Lukeš – architekt, historik architektury

PhDr. Jaromír Mrňka – historik z ÚSTR odborně se věnující dějinám 2. republiky a protektorátu

Doc. RNDr. Martin Palouš – bývalý mluvčí Charty 77, zabývá se teorií totalitarismu, přednáší na univerzitě v New Yorku, spolupracuje s Muzeem holocaustu

Ludmila Rakušanová – novinářka, bývalá redaktorka Rádia Svobodná Evropa

Ing. Michael Rund – ředitel Muzea Sokolovska

Bc. František Stárek – disident, pracovník ÚSTR

Doc. Mgr. Michal Stehlík, Ph.D. – historik a muzejník, náměstek ředitele Národního muzea

Dr. Paweł Ukielski – zástupce ředitele Muzea Varšavského povstání

Mgr. Martin Vadas – dokumentarista

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. – historik, bývalý ředitel ÚSTR

1. zasedání kolegia Muzea paměti XX. století (24. září 2020)