Nabídka školám: komentovaná prohlídka výstavy Evropský GULAG

Muzeum paměti XX. století zve učitele, studenty a žáky k účasti na komentovaných prohlídkách mezinárodní výstavy Evropský GULAG. Zároveň nabízíme připravené pracovní listy na projektové hodiny pro dějepis a společenskovědní předměty.

Pracovní listy (pdf.)

Výstavu můžete zhlédnout od 6. do 30. června 2023 v Galerii Ambit, v prostorách františkánského kláštera na Jungmannově nám. 18, Praha 1.

Po celé rozloze Sovětského svazu existoval v době totality systém tisíců táborů nucených prací. Téměř totožný systém však existoval v každé zemi, kterou po druhé světové válce ovládli komunisté, včetně Československa. Na území současné Evropské unie a jejích nejbližších sousedů fungovalo po více než jednu dekádu nejméně 800 táborů. Bylo v nich uvězněno téměř 1 500 000 lidí, z nichž okolo 130 000 zemřelo. V českých zemích bylo zřízeno 30 a na Slovensku 7 táborů, kterými prošlo asi 21 000 osob. Nejznámějších bylo 18 táborů při uranových dolech v okolí Jáchymova, Horního Slavkova a Příbrami. A právě tyto příběhy připomíná výstava „Evropský gulag“. K výstavě je rovněž vydán česko-anglický katalog.

Výstava se koná pod záštitou náměstka primátora hl. m. Prahy JUDr. Jiřího Pospíšila. Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy.

V případě zájmu o komentovanou prohlídku nás kontaktujte na mailu: jan.samohyl@mpxx.cz

Podrobné informace k výstavě naleznete zde: Výstava Evropský gulag (6. 6. – 30. 6. 2023) – Muzeum paměti XX. století (muzeum20stoleti.cz)